Obniżka! INSTYTUCJE POLITYCZNE I PROCES BUDŻETOWY <br>Przeciwdziałanie tragedii wspólnych zasobów fiskalnych

Autor:
Michał MOŻDŻEŃ

ISBN: 978-83-65390-21-9

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 284

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: B-5

INSTYTUCJE POLITYCZNE I PROCES BUDŻETOWY
Przeciwdziałanie tragedii wspólnych zasobów fiskalnych

Michał Możdżeń


Autor przedstawia czynniki, które wpływają na politykę budżetową w państwach rozwiniętych, w tym w Polsce. Wykorzystuje koncepcje z obszaru ekonomii politycznej, odnoszące się do działania podmiotów sfery publicznej, uzupełniając je narzędziami nowoczesnej analizy instytucjonalnej. Tak ukształtowany warsztat badawczy pozwala mu odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu instytucje polityczne oraz reguły fiskalne są w stanie oddziaływać na podmioty uczestniczące w procesie budżetowym i ograniczać generowaną przez nie, zgodnie z koncepcją „tragedii wspólnych zasobów fiskalnych”, presję na zwiększanie wydatków publicznych. Analiza potwierdza, że tego rodzaju instytucje mają do odegrania niebagatelną rolę w kontrolowaniu wydatków budżetu państwa.

Książkę oceniam bardzo wysoko (…). Wnosi ona wartościowy wkład w badania nad rolą instytucji w kształtowaniu polityki fiskalnej. Problem wspólnych zasobów jest jednym z kluczowych zjawisk wpływających na negatywne postrzeganie polityki fiskalnej, mających ważne konsekwencje makroekonomiczne.
Z recenzji  dr. hab. Michała Mackiewicza, prof. UŁ

Analiza przeprowadzona w książce pomaga lepiej zrozumieć kształtowanie się wydatków publicznych w Polsce w okresie transformacji oraz pozwala na wyciągnięcie wniosków, które mogą i powinny być wykorzystane do wzmocnienia finansów publicznych. Niesie ona istotną wartość poznawczą zarówno dla osób odpowiedzialnych za politykę gospodarczą, jak i ekonomistów.
Z recenzji dr. hab. Andrzeja Rzońcy, prof. SGH

Michał Możdżeń – ekonomista, politolog, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prowadzi badania osadzone w nurcie nowej ekonomii instytucjonalnej. Analizuje uwarunkowania polityki fiskalnej, rolę administracji publicznej w funkcjonowaniu nowoczesnego państwa, zdolności podmiotów sektora publicznego do koordynacji działań zbiorowych.


Pliki do pobrania:

34,20 zł

-10%

38,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: