Reduced price! GRUPY INTERESÓW <br>A PRYWATYZACJA  ELEKTROENERGETYKI

Author:
Paweł RUSZKOWSKI
Andrzej WÓJTOWICZ (red.)

ISBN: 978-83-7383-338-8

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 243

Format: B-5

GRUPY INTERESÓW
A PRYWATYZACJA ELEKTROENERGETYKI

W książce analizujemy wielką prywatyzację, jaką była sprzedaż przez państwo firmy energetycznej ZE PAK SA. Skoncentrowaliśmy swą uwagę na wydobyciu na powierzchnię tego, co zwykle kryje się w głębi: mechanizmów władzy gospodarczej. Trzy elektrownie - Pątnów, Adamów, Konin - stanowiły w końcu lat 90. łakomy kąsek: elektroenergetyczny kompleks wytwórczy zlokalizowany w centrum Polski. W firmie wartej blisko 2 miliardy złotych Skarb Państwa sprzedał udziały mniejszościowe, oddając pełną kontrolę zarządczą prywatnemu właścicielowi, polskiej spółce giełdowej ”Elektrim„.
Wielowątkowe i wielokierunkowe badanie, wykorzystujące między innymi protokoły kontroli NIK oraz wywiady z liderami związkowymi, pozwoliło na odsłonięcie społecznego pola gry obejmującego PAK oraz na pokazanie dynamiki interakcji pomiędzy głównymi aktorami analizowanej sytuacji. Pokazujemy zarówno wymierne, ogromne - acz doraźne - korzyści czerpane przez nowego właściciela, jak też ścieranie się długofalowych strategii grup interesów traktujących PAK jako klucz do uzyskania kontroli nad całą branżą elektroenergetyczną.
Mamy nadzieję, iż książka zainteresuje socjologów i politologów, ekonomistów i polityków odpowiedzialnych za procesy prywatyzacji.
Paweł Ruszkowski
Andrzej Wójtowicz

Autorzy tomu:
Paweł Ruszkowski, Ewa Sadurska, Szczepan Jakubiak, Paweł Matuszewski, Andrzej Wójtowicz.

30,60 zł

-10%

34,00 zł

30 other products in the same category: