ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>Podręcznik akademicki

Author:
Jerzy HAUSNER

ISBN: 978-83-7383-334-0

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008–200

Number of pages: 428

Format: B-5

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Podręcznik akademicki

Przepraszamy, nakład wyczerpany!
Książka dostępna także w wersji elektronicznej

http://www.ibuk.pl/fiszka/26683/zarzadzanie-publiczne.html
http://www.publio.pl/zarzadzanie-publiczne-jerzy-hausner,p48287.html

Wraz z odrzuceniem koncepcji państwa jako legitymizowanego monopolu przymusu w przeszłość odeszły też modele administracji publicznej jako idealnej - w sensie weberowskim - biurokracji. W głównym nurcie współczesnych rozważań i poszukiwań znalazły się takie kategorie, jak koordynacja działań zbiorowych, współrządzenie czy zarządzanie publiczne.
ze Wstępu Autora

Hausner, zwolennik regulacji rynkowych, jest zarazem znawcą zagadnień określanych w literaturze jako ”ułomność rynku„ z jednej strony i ”niesprawności państwa„ z drugiej. Stroniąc od monokazualnych, ukierunkowanych rynkowo orientacji, opisuje wzajemną dialektykę rynku i państwa.
prof. dr hab. Juliusz Gardawski
Istnieje niewątpliwie duże zapotrzebowanie na nowoczesne opracowanie, które w uporządkowany i kompleksowy sposób przedstawia problemy występujące w szeroko rozumianej sferze politycznej, a także zachodzące w niej mechanizmy i tendencje.
Podręcznik ten może być wykorzystywany przez studentów wielu kierunków, przede wszystkim ekonomii, zarządzania, nauk politycznych oraz prawa i administracji.
prof. dr hab. Jerzy Wilkin

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: