Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości.<br>Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu

Author:
Ewa Pisula, Jacek J. Błeszyński, Dorota Podgórska-Jachnik (red.)

ISBN: 978-83-66849-66-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2022

Number of pages: 428

Format: B5

Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości.
Księga pamięci poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Gałkowskiemu

Poszukiwanie dróg zagubionych w rzeczywistości to książka poświęcona pamięci Profesora Tadeusza Gałkowskiego, wybitnego polskiego prekursora psychologii rehabilitacyjnej, badań nad autyzmem oraz psychologicznymi aspektami zaburzeń słuchu. Nowatorstwo, pasja badawcza i szeroki zakres zainteresowań naukowych Profesora, jak również liczne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, skupiały wokół Niego grono licznych przyjaciół, współpracowników, uczniów. Wielu z nich wzięło udział w przygotowaniu tej publikacji, dzieląc się z Czytelnikami naukową wiedzą o współczesnych problemach osób z autyzmem, głuchych i niesłyszących, osób z trudnościami w rozwoju mowy, a także przedstawiając inne zagadnienia z zakresu psychologii rehabilitacyjnej, pedagogiki specjalnej i logopedii. Książka zawiera także bogaty rozdział biograficzny oraz liczne osobiste wspomnienia związane z Profesorem.

Tytuł monografii nawiązuje do jednej z pierwszych w naszym kraju książek poświęconych autyzmowi: Dziecko zagubione w rzeczywistości (Brauner i Brauner, 1988), którą wiele lat temu z języka francuskiego przetłumaczył dla polskiego czytelnika właśnie Tadeusz Gałkowski. Profesor nie godził się na niczyje zagubienie i samotność.

 

Książka jest wyjątkowa, gdyż dobrze utrwala pamięć po wybitnym Profesorze, promuje jego dokonania w obszarze badań naukowych i organizacji pomocy dla osób niepełnosprawnych, zapoznaje z ważnymi problemami, które ciągle – mimo wysiłków Profesora – czekają na rozwiązanie, wreszcie dostarcza wiele informacji, które mogą być pomocne w rozwoju polskiej szkoły rehabilitacji, poszukiwaniu skuteczniejszych rozwiązań pomocowych dla osób z autyzmem i ich rodzin oraz osób niesłyszących i niedosłyszących.

z recenzji prof. Stanisława Kowalika

 

Warto dokumentować dla potomnych postać Profesora, tak skromnego w sposobie bycia na co dzień, a jednocześnie wybitnego naukowca, niedościgniony wzór nauczyciela kadr naukowych wrażliwych na sytuację osób, które w życiu codziennym są zmuszane do heroicznego wysiłku, aby być takimi jak tzw. pełnosprawni.

z recenzji prof. Romana Ossowskiego

 

 W tomie publikują:

Anna Banasiak, Jolanta Baran, Jacek Jarosław Błeszyński, Marta Bogdanowicz, Ewa Domagała-Zyśk, Rafał Dziurla, Marian Frąk, Sabina Hołówko-Rusin, Bożydar Kaczmarek, Janusz Kirenko, Aniela Korzon Joanna Kossewska, Stanisław Kowalik, Joanna Kowalska, Kazimiera Krakowiak, Anna Król, Joanna Kruk-Lasocka, Suzanne Kucharczyk, Karolina Kuncewicz-Sosnowska, Anna Lenart, Samuel L. Odom, Wojciech Otrębski, Maria Pąchalska, Alina Perzanowska, Ewa Pisula, Katarzyna Plutecka, Dorota Podgórska-Jachnik, Anna Rozetti, Teresa Serafin, Iwona Skrzypczyk-Gałkowska, Bogdan Szczepankowski, Zbigniew Tarkowski, Piotr Tomaszewski, Anna Waligórska, Michał Waligórski, Dominika Wiśniewska, Rafał Włodarczyk, Aleksandra Włodarska vel Głowacka, Monika Wójcik, Ewa A. Zwolińska.

Download:

60,00 zł

30 other products in the same category: