Reduced price! PROBLEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W AFRYCE

Author:
Grażyna MICHAŁOWSKA

ISBN: 978-83-7383-320-3

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 447

Format: B-5

PROBLEMY OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA W AFRYCE

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/92306/problemy-ochrony-praw-czlowieka-w-afryce.html

http://www.zinamon.pl/artykul/Grazyna-Michalowska/Problemy-ochrony-praw-czlowieka-w-Afryce,8A2CF43FEB


Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej połowy XX wieku uznać można instytucjonalizację systemu ochrony praw człowieka i nadanie im wyróżnionej roli w stosunkach międzynarodowych.
W Polsce stan badań nad prawami człowieka w krajach pozaeuropejskich prezentuje się dość skromnie ze względu na kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych, egzotykę niektórych zjawisk i związane z nią ryzyko niewłaściwego rozpoznania istoty problemów.
Książka ta jest unikatową, pionierską pracą w tej dziedzinie. Omówiono w niej całościowo funkcjonowanie praw człowieka w Afryce, odnosząc się do najważniejszych ich aspektów: od standardów wypracowanych w ramach ONZ i Unii Afrykańskiej, do dyskusji oryginalnych rozwiązań sądownictwa afrykańskiego. Sporo uwagi poświęca Autorka sytuacji kobiet na kontynencie.
Grażyna Michałowska przedstawia w klarowny i uporządkowany sposób poszczególne zagadnienia w układzie problemowym, ujmując kontynent całościowo, ale nie ignorując jego wewnętrznego zróżnicowania. Analiza stanu przestrzegania praw człowieka w Afryce uwzględnia specyficzną perspektywę kulturową, bez której nie sposób pojąć procesów zachodzących w tej dziedzinie. Dzięki rozważaniom zawartym w tej książce łatwiej zrozumieć trudne i budzące protest obrońców praw człowieka afrykańskie praktyki dotyczące kary śmierci, stosowania kar cielesnych czy stosunku do kobiet. Wielkim jej atutem są bogate i aktualne materiały źródłowe.

42,30 zł

-10%

47,00 zł

30 other products in the same category: