WSPÓLNY OBSZAR <br>POSTĘPOWANIA KARNEGO<br>W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Author:
Hanna KUCZYŃSKA

ISBN: 978-83-7383-282-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2008

Number of pages: 239

Format: B-5

WSPÓLNY OBSZAR
POSTĘPOWANIA KARNEGO
W PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.

Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.

Nieunikniony proces integracji międzynarodowej stwarza konieczność zbliżania regulacji prawnych poszczególnych obszarów wspólnego funkcjonowania. Obserwujemy również ujednolicanie prawa w postępowaniu karnym. Wystarczy wymienić choćby europejski nakaz aresztowania, wykonywanie prawomocnych wyroków zapadłych w różnych państwach, niektóre reguły postępowania dowodowego. (...)
Hanna Kuczyńska ukazuje, jak kształtowały się podstawy europejskiego postępowania karnego. Wyodrębnia i omawia szczegółowo te sfery, w których proces uwspólniania reguł jest najbardziej zaawansowany. Autorka rozważa także, jakie mogą być perspektywy i granice powiększania tego wspólnego obszaru. Odwołuje się tu do bardzo interesujących porównań z obszarem prawa karnego materialnego i z innymi gałęziami prawa.
fragmenty przedmowy
prof. dr. hab. Jana Skupińskiego

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: