Reduced price! ROCZNIK STRATEGICZNY 2006/2007

Author:
Roman KUŹNIAR i inni

ISBN: 978-83-7383-244-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2007

Number of pages: 437

Format: B-5

ISBN 2: 978-83-89050-86-1

ROCZNIK STRATEGICZNY 2006/2007

Dwunastą edycję zwyczajowo otwiera Forum Rocznika, a w nim generała Bolesława Balcerowicza Powrót siły.
W częśći artykułowej:

Przegląd sytuacji strategicznej - aspekty globalne i regionalne; Gospodarka światowa 2006 - kontynuacja pozytywnych tendencji; Międzynarodowe bezpieczeństwo w dziedzinie wojskowej: zagrożenia, szanse i dokonania; Unia Europejska 27 państw wobec trudnych wyzwań; NATO po Rydze i perspektywa kolejnych szczytów; Stany Zjednoczone- supermocarstwo ”po przejściach„; Obszar WNP: broń gazowa Rosji; Niemiecki silnik odzyskuje moc; Bliskowschodnie dylematy, czyli jak rozpętać kolejną wojnę w regionie; Afryka: zmagania o przetrwanie, sukcesy, nadzieje, obawy i zagrożenia; Braz-uela kontra Jankesi - nowa sytuacja geopolityczna Ameryki Łacińskiej; Region Azji i Pacyfiku w poszukiwaniu nowej równowagi strategicznej; Polska polityka zagraniczna w 2006 r.
Panorama Rocznika, to
Perspektywy rozwoju europejskich sił zbrojnych - raport europejskiej agencji obrony; Rola broni atomowej w polityce zagranicznej w XXI wieku; Iracki Trybunał Nadzwyczajny- Nieudana Hybryda; Kalendarium wydarzeń międzynarodowych 2006 r.; Państwa świata: wybrane dane i wskaźniki Skorowidz.

44,10 zł

-10%

49,00 zł

30 other products in the same category: