Reduced price! IMPLEMENTACJA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO <br>na tle doświadczeń Francji

Author:
KUBUJ Katarzyna

ISBN: 83-7383-186-X

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 246

Format: B-5

IMPLEMENTACJA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO
na tle doświadczeń Francji

Implementacja prawa wspólnotowego jest szczególnie ważna ze względu na konstytucyjne problemy związane ze wzajemnym przenikaniem systemu prawa wspólnotowego i systemów krajowych.
Na przykładzie Francji doskonale widać, w jaki sposób konieczność implementacji prawa wspólnotowego narzuca na państwo określone ramy działania i angażuje cały aparat państwowy. Egzemplifikacja ta pokazuje jednocześnie pewne wady systemu prawa wewnętrznego - wady instytucjonalne, przede wszystkim zaś praktyki politycznej i prawnej.
Wiele kwestii znalazło już odpowiednie miejsce w doktrynie oraz orzecznictwie, zarówno europejskim, jak i krajowym, ale inne podlegają ciągłej dyskusji. Warto wciąż zadawać pytania o metody wprowadzania norm wspólnotowych do prawa krajowego, o ich miejsce oraz znaczenie w prawie krajowym, o stosunek do norm konstytucyjnych, o bezpośrednie stosowanie prawa wspólnotowego w praktyce, o rolę poszczególnych organów władzy państwowej (ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia sądów, przede wszystkim sądów konstytucyjnych). Integracja europejska pozostaje zagadnieniem żywym, ciągle aktualnym nie tylko w aspekcie politycznym, lecz także doktrynalnym.
Dr Katarzyna Kubuj z problemami implementacji prawa wspólnotowego we francuskim systemie prawnym zapoznała się w czasie wielu wyjazdów do Francji, w tym kilkukrotnie jako stypendystka rządu francuskiego, m.in. na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Paryż 1 Panteon - Sorbona. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie zajmuje się prawem konstytucyjnym. Jej rozprawa doktorska została wyróżniona na 41. Ogólnopolskim Konkursie ”Państwa i Prawa„ na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.

34,20 zł

-10%

38,00 zł

30 other products in the same category: