Reduced price! DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE <br>DUZ 2006

Author:
SAMOLIŃSKI Bolesław (red.)

ISBN: 83-7383-196-7

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 195

Format: B-5

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
DUZ 2006

Powodem, dla którego Wydział Nauki o Zdrowiu Akademii Medycznej w Warszawie podjął się wydania tej książki, jest oczekiwanie polskiego obywatela, iż poprawi się dostęp do świadczeń zdrowotnych i ich jakość. Może tak się stać dzięki wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej dodatkowych elementów, które z jednej strony pozwolą na zwiększenie zasobów finansowych, z drugiej zaś pomogą uregulować rynek usług zdrowotnych, tak aby działał na zasadach rynkowej konkurencji.
Książka została podzielona na trzy części:
- doniesienia Autorów zagranicznych, ukazujących dorobek i doświadczenia innych krajów w zakresie DUZ (teksty są publikowane w języku angielskim);
- przedstawienie stanowisk polskich środowisk, którym bliskie są zagadnienia DUZ (tu obszerne streszczenia w języku angielskim);
prace studentów zainteresowanych tą problematyką.

28,62 zł

-10%

31,80 zł

30 other products in the same category: