WPROWADZENIE DO NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ<br>seria Wykłady z Psychologii, t. 14

Author:
Anna HERZYK

ISBN: 978-83-7383-167-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2015

Number of pages: 366

Format: B-5

WPROWADZENIE DO NEUROPSYCHOLOGII KLINICZNEJ
seria Wykłady z Psychologii, t. 14

Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Celem książki jest zapoznanie Czytelnika z podstawowymi zagadnieniami tworzącymi przedmiot neuropsychologii klinicznej jako dziedziny teoretycznej i stosowanej, badającej związki zachodzące między mózgiem a zachowaniem, procesami psychicznymi, umysłem, świadomością, na podstawie analiz zaburzeń behawioralnych obserwowanych u pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego.Interpretacje zgromadzonych faktów badawczych, zarówno historyczne, jak i współczesne pozwalają sądzić, że z jednej strony ludzka psychika jest wytworem aktywności systemów mózgowych, z drugiej zaś, że doświadczenia i przeżycia psychiczne zmieniają stan mózgu. Ten sposób wnioskowania ma ogromne znaczenie dla zrozumienia strategii uruchamianych w mózgu uszkodzonym, ich wpływu na kształtowanie się obrazu klinicznego zaburzeń neuropsychologicznych oraz działania procesów dezorganizujących i reintegrujących zachowania pacjentów.
Taki styl prezentacji treści Autorka starała się zastosować w omawianiu poszczególnych zagadnień, zwracając uwagę na: ewolucję poglądów na mózgowe mechanizmy regulacji i dysregulacji psychiki, dynamiczne ujęcia, podkreślające zmienność i plastyczność mózgu dojrzałego w związku z obrazem klinicznym zaburzeń neuropsychologicznych, systemowe propozycje opisu mózgowego podłoża procesów psychicznych, procesualne analizy deficytów neuropsychologicznych z nawiązaniem do ich organizacji neuronalnej oraz taksonomie i klasyfikacje objawów i zespołów zaburzeń funkcji psychicznych wywołanych dysfunkcjami i uszkodzeniami mózgu.
Publikacja jest kierowana do studentów psychologii, pedagogiki, logopedii oraz osób, które ze względu na aktywność zawodową są zainteresowane poznaniem i zrozumieniem roli mózgu w regulacji psychiki człowieka.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: