PRAWO WYBORCZE<br>I SYSTEM PARTYJNY<br>O teorii systemów wyborczych<br>[Wahlrecht und Parteiensystem.<br>Zur Theorie der Wahlsysteme]

Author:
NOHLEN Dieter
przekład: R. Alberski, J. Sroka, Z. Wiktor

ISBN: 83-7383-130-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2005

Number of pages: 481

Format: A-5

PRAWO WYBORCZE
I SYSTEM PARTYJNY
O teorii systemów wyborczych
[Wahlrecht und Parteiensystem.
Zur Theorie der Wahlsysteme]

Przepraszamy, dysponujemy bardzo niewielką liczbą egzemplarzy.
Osobę zainteresowaną prosimy o telefon do wydawnictwa.


Książka Dietera Nohlena jest ogólnym wprowadzeniem do nauki o systemach wyborczych. Autor przedstawia fundamenty tej dyscypliny i omawia najczęściej stosowane w świecie systemy wyborcze. Stawia pytania o dużej doniosłości teoretycznej i praktycznej: Jakie są związki między systemami partyjnymi a systemami wyborczymi? Czy istnieje idealny system wyborczy? Jak winno być kształtowane prawo wyborcze, by służyło konsolidacji demokracji? Odpowiedzi na te pytania Autor formułuje na gruncie starannej empirycznej analizy, przy tym odwołującej się do teorii demokracji. Ukazuje, iż wiele rozpowszechnionych w literaturze tez o związkach między systemem wyborczym a systemem partyjnym nie ma podstaw empirycznych.
To najpopularniejszy w Niemczech podręcznik do nauki o systemach wyborczych i systemach partyjnych (4 wydania). W Polsce dotychczas nie opublikowano takiej pracy, a jest ona niezbędna dla politologów i wszystkich studiujących prawo konstytucyjne.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: