POLITYKA I SIŁA <br>STUDIA STRATEGICZNE<br>Zarys problematyki

Author:
KUŹNIAR Roman

ISBN: 83-7383-222-X

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2006

Number of pages: 379

Format: B-5

POLITYKA I SIŁA
STUDIA STRATEGICZNE
Zarys problematyki

Przepraszamy, brak na półce!
Książka dostępna w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/40895/polityka-i-sila-studia-strategicznezarys-problematyki.html
http://www.publio.pl/polityka-i-sila-roman-kuzniar,p63071.html

Polityka i siła to w naszym kraju pierwsza książka całościowo podejmująca kwestię strategii (zastosowania siły militarnej dla celów polityki) w stosunkach międzynarodowych. Stanowi autorską panoramę wielu aspektów relacji polityka - siła militarna, od starożytności po czasy współczesne, w różnych sytuacjach: wojny, kryzysu, pokoju.
Przedmiotem analizy są strategie państw, sojuszy, koalicji międzynarodowych, ukazywane w ich dynamice i z uwzględnieniem rozmaitych czynników, które mają na nie wpływ: od postaci wybitnych dowódców i mężów stanu, przez ideologie, bodźce gospodarcze, technologiczne, prawnoinstytucjonalne, po przesłanki geopolityczne. Główne zagadnienia myśli i praktyki strategii zostały zaprezentowane na przykładach konkretnych sytuacji, z których wynikały dalsze wnioski dla rozwoju tej sztuki. Tradycji i współczesnym uwarunkowaniom myśli strategicznej w Polsce jest poświęcony odrębny rozdział tej znakomitej i nowatorskiej książki.

Książka otrzymała w 2005 roku Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za indywidualne osiągnięcia naukowe.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: