RYNEK PRACY <br>W SKALI LOKALNEJ <br>Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Author:
SZUL Roman
TUCHOLASKA Anna (red.)

ISBN: 83-7383-099-5

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 280

Format: B-5

RYNEK PRACY
W SKALI LOKALNEJ
Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Przepraszamy, nakład wyczerpany!

Książka prezentuje spojrzenie na zagadnienie bezrobocia i rynku pracy od strony mikroekonomicznej i lokalnej. To wyróżnia ją na tle większości opracowań dotyczących problematyki bezrobocia. Jest efektem prac badawczych prowadzonych na terenie gmin i powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i recesją i degradacją społeczną. Za cel badań przyjęto analizę i ocenę skuteczności poszczególnych instrumentów polityki rynku pracy stosowanych dotychczas w Polsce (zasiłki dla bezrobotnych, gwarantowana płaca minimalna, ulgi podatkowe dla inwestorów-pracodawców, regulacje kształtujące elastyczność rynku pracy, polityka władz lokalnych itd.).
Część empiryczna - wyniki ankiet przeprowadzonych wśród władz lokalnych i przedsiębiorców oraz wywiady pogłębione - dostarcza odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób władze lokalne i przedsiębiorcy przyczyniają się do łagodzenia vs. zaostrzenia problemu bezrobocia. Uzupełnieniem tych analiz jest spojrzenie na zagadnienie z punktu widzenia transformacji systemowej, polityki gospodarczej oraz polityki rynku pracy w Polsce.
Autorzy tomu: Roman Szul, Elżbieta Kryńska, Anna Tucholska, Maciej Smętkowski, Katarzyna Krok, Bohdan Jałowiecki, Karol Olejniczak, Artur Janusz.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: