Reduced price! REGIONY PERYFERYJNE<br>W GOSPODARCE INFORMACYJNEJ

Author:
OLECHNICKA Agnieszka

ISBN: 83-7383-002-2

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2004

Number of pages: 206

Format: B-5

REGIONY PERYFERYJNE
W GOSPODARCE INFORMACYJNEJ

Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy na temat konsekwencji wprowadzenia gospodarki informacyjnej dla rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów opóźnionych gospodarczo.
W części empirycznej przedstawiono przejawy gospodarki informacyjnej w województwie podlaskim w sferach nauki i przedsiębiorczości, obejmującej także władze samorządowe. Autorka wskazuje kierunki działań, które mogą być podjęte przez władze szczebla regionalnego i lokalnego w celu tworzenia struktur innowacyjnych w regionie i wzmacniania sieci powiązań, zgodnych z paradygmatem gospodarki informacyjnej.

23,40 zł

-10%

26,00 zł

30 other products in the same category: