CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI <br>Zarys psychologii społecznej<br>seria: Wykłady z Psychologii, t. 8

Author:
WOJCISZKE Bogdan

ISBN: 978-83-7383-181-0

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 551

Format: B-5

CZŁOWIEK WŚRÓD LUDZI
Zarys psychologii społecznej
seria: Wykłady z Psychologii, t. 8

PRZEPRASZAMY, NAKŁAD WYCZERPANY
Książka dostepna w wersji elektronicznej
http://www.ibuk.pl/fiszka/40863/czlowiek-wsrod-ludzi-zarys-psychologii-spolecznej.html

Współczesna psychologia społeczna buduje wiele teorii pozwalających powiązać znane fakty w spójne narracje, wyjaśniające w jaki sposób dochodzi do tego, że ludzie postępują, myślą i czują w ten, a nie inny sposób. Wielość teorii czyni uprawianie psychologii tym ciekawszym, że można sprawdzać, która z wykluczających się koncepcji jest bardziej prawdziwa. Czytając tę książkę, można przekonać się, jak dalece psychologia społeczna dotyczy rzeczywistych problemów - każdego z nas jako jednostki, a także i naszego społeczeństwa jako całości. To podręcznik wprowadzający w podstawy psychologii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polskich realiów i dorobku rodzimych autorów. Potoczna wiedza o świecie społecznym, spostrzeganie ludzi i samego siebie, postawy, wartości i ich zmiana, sympatia i miłość, pomaganie innym i agresja, funkcjonowanie grup społecznych i zróżnicowanie płci ? to wszystko składa się na 12 rozdziałów książki, obejmujących niemal cały kanon tej dyscypliny. We wszystkich rozdziałach zostały zamieszczone dwa wydzielone bloki tekstu zatytułowane ogólnie Z ŻYCIA, gdzie Autor omawia różne konkretne problemy życiowe napotykane przez każdego człowieka W zakończeniu każdego z rozdziałów są przedstawione (pod nagłówkiem KONCEPCJA) ważniejsze teorie, które wykraczają swoim zakresem poza prezentowaną problematykę. Autor przyjął, że Czytelnika o wiele bardziej interesują ludzie niż wewnętrzne problemy zajmującej się nimi nauki. Dlatego unika rozważań definicyjnych i szczegółów metodologicznych. Większość uwagi skupia natomiast na prawidłowościach rządzących ludzką psychiką i postępowaniem, starając się pokazać, w jak fascynujący sposób psychologia społeczna odpowiada na pytanie, kim jest człowiek.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: