Reduced price! PSYCHOSPOŁECZNE I EDUKACYJNE MECHANIZMY <br> stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów

Author:
Sławomir TRUSZ

ISBN: 978-83-7383- 981-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2018

Number of pages: 276

Format: B-5

PSYCHOSPOŁECZNE I EDUKACYJNE MECHANIZMY
stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych migrantów

Sławomir TRUSZ

To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często ”eurosierotami„. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu ”eurosierota„ prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych środowiskach życia, tj. rodzinie, szkole i grupie rówieśniczej. Ponadto przeanalizowano w nich odroczone konsekwencje wyjazdów zarobkowych rodziców poza granice kraju dla jakości związków partnerskich/małżeńskich ”eurosierot„ w dorosłym życiu. Badania realizowano w latach 2012-2017, na łącznej próbie 3282 osób (nauczycieli, uczniów, studentów pedagogiki i dorosłych dzieci cyrkularnych migrantów), a uzyskane wyniki podsumowano w dwóch metaanalizach.

Warto podkreślić, że badania prowadzone przez Sławomira Trusza z wykorzystaniem eksperymentu w pedagogice należą do rzadkości, podobnie jak liczebność próby badawczej. Już ten fakt świadczy o naukowej odwadze, zaangażowaniu, wysokim kunszcie metodologicznym oraz wysokich umiejętnościach statystycznego opracowania, analiz i dyskusji.
z recenzji dr hab. Joanny Małgorzaty Łukasik, prof. UP w Krakowie

Mamy do czynienia z rzeczywiście unikalną monografią złożonego, pasjonującego i znaczącego społecznie zjawiska. Przewiduję, że praca wzbudzi zainteresowanie zarówno środowiska naukowego (nie tylko psychologów i pedagogów), jak i nauczycieli oraz opiekunów dzieci migrantów zarobkowych. Ponadto, książka wręcz powinna stać się też źródłem (i wzorcem) wielu inspiracji badawczych.
z recenzji dr hab. Doroty Turskiej, prof. nadzw. UMCS w Lublinie

Sławomir TRUSZ - pedagog (UJ) i psycholog (SWPS), adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, gdzie kieruje pracami Laboratorium Mikroprocesów Edukacji. Prowadzi badania dotyczące procesów stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów, efektów oczekiwań intra- i interpersonalnych oraz zjawiska edukacyjnego samospełniającego się proroctwa. Jest autorem lub współautorem 5 książek oraz 40 artykułów naukowych i popularnonaukowych, opublikowanych w kraju i za granicą. W wolnych chwilach odpoczywa lub spędza czas z rodziną.

Download:

32,40 zł

-10%

36,00 zł

30 other products in the same category: