Reduced price! 2016/17 ROCZNIK STRATEGICZNY <br>t. 22

Author:
rocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2017

Number of pages: 382

Format: B-5

ISSN: 2300-2654; doi 10.7366/230026542

2016/17 ROCZNIK STRATEGICZNY
t. 22

Spis treści [Contents]

Wprowadzenie [Introduction], s. 11-19;
Przegląd sytuacji międzynarodowej - aspekty globalne i regionalne [An overview of the international situation: Global and regional aspects], doi 10.7366/2300265420162201, s. 20-37.

OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA [THE OBSERVATORY OF SECURITY]

NATO: więcej siły na flankach, mniej wspólnoty wewnątrz [NATO: Stronger flanks, weaker unity within], doi 10.7366/2300265420162202, s. 41-54;
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony - nowa strategia początkiem końca? [Common Security and Defense Policy: Is the new strategy a beginning of the end?], doi 10.7366/2300265420162203, s. 55-70;
Kontrola zbrojeń i rozbrojenie w dziedzinie jądrowej - w 2016 roku ”dreptanie w miejscu„ [Armament control and nuclear disarmament in 2016: Getting nowhere], doi 10.7366/2300265420162204, s. 71-87;
Dynamika i intensywność bliskowschodnich i afrykańskich konfliktów zbrojnych w 2016 r. [The dynamics and intensity of Middle Eastern and African armed conflicts in 2016], doi 10.7366/2300265420162205, s. 88-100;
Polityka klimatyczna i bezpieczeństwo energetyczne w okresie turbulencji w świecie zachodnim [Climate policy and energy security in a time of trouble in the Western world], doi 10.7366/2300265420162206, s. 101-113.

ŚWIAT W ROCZNIKU [THE WORLD IN THE YEARBOOK]

Unia Europejska - pożegnanie z Brytanią i złudzeniami [The European Union: A farewell to Great Britain and to illusions], doi 10.7366/2300265420162207, s. 117-133;
Stany Zjednoczone - historyczny zwrot ku niewiadomemu [The United States: A historic turn to the unknown], doi 10.7366/2300265420162208, s. 134-152;
Rosja odbija się od dna [Russia returns], doi 10.7366/2300265420162209, s. 153-167;
Europa Wschodnia i Kaukaz Południowy - krucha stabilizacja [Eastern Europe and South Caucasus: A fragile stabilization], doi 10.7366/2300265420162210, s. 168-182;
Niemcy - dają radę (?) [Germans can make it (?)],doi 10.7366/2300265420162211, s. 183-193;
Bliski Wschód - w cieniu konfliktów [The Middle East in the shadow of conflicts], doi 10.7366/2300265420162212, s. 194-209;
Region Azji i Pacyfiku: ”wygląda na to, że chiński model gospodarczy ma trwałe podstawy„ [The Asia-Pacific Region: “Sorry, but on balance, the Chinese economic model is probably sustainable„], doi 10.7366/2300265420162213, s. 210-221;
”Dobra zmiana„ w polityce zagranicznej RP [The “good change„ in Poland’s foreign policy], doi 10.7366/2300265420162214, s. 222-235.

PANORAMA ROCZNIKA [YEARBOOK PANORAMA]
EU global strategy: Europe holds some trump cards yet, doi 10.7366/2300265420162215, s. 239-246;
Wybrane elementy kondycji Stanów Zjednoczonych u progu prezydentury Donalda Trumpa [Selected aspects of the United States’ condition on the threshold of Donald Trump’s presidency], doi 10.7366/2300265420162216, s. 247-259;
Obrona kolektywna NATO - nowe ramy strategiczne [NATO’S collective defence: A new strategic framework], doi 10.7366/2300265420162217, s. 260-268;
Wpływ wystąpienia zjednoczonego królestwa z Unii Europejskiej na siłę głosu w radzie [The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the European Union on the voting power in the Council], doi 10.7366/2300265420162218, s. 269-285;
Geostrategia Xi Jinpinga - Chiny ruszają w świat [Xi Jinping’s geostrategy: From a low profile to global assertiveness], doi 10.7366/2300265420162219, s. 286-300;
Ameryka Łacińska: odpływ ”różowej fali„ [Latin America: The ebbing “pink wave„], doi 10.7366/2300265420162220, s. 301-312;
Transformacja globalnego układu sił po zimnej wojnie [The post-Cold War transformation of the global power balance], doi 10.7366/2300265420162221, s. 313-325;
Przegląd czasopism zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of foreign journals of security and strategic studies], doi 10.7366/2300265420162222, s. 326-333;
Kalendarium wydarzeń 2016 [Chronology of events 2016 ], doi 10.7366/2300265420162223, s. 334-346;
Aneks: państwa świata - wybrane dane i wskaźniki [Appendix. States of the world: Selected data and indices], doi 10.7366/2300265420162224, s. 347-367;
Skorowidz [Index], s. 368-374;
Zespół Rocznika [The Yearbook team], s. 375-381.

W tomie publikują:
Bolesław Balcerowicz [s. 88-100], Agnieszka Bieńczyk-Missala [s. 222-235], Sven Biscop [s. 239-246], Paweł J. Borkowski [s. 117-133], Jacek Czaputowicz [s. 269-285], Anna Dudek [s. 347-367], Marcin Florian Gawrycki [s. 301-312], Bogdan Góralczyk [s. 286-300], Patrycja Grzebyk [zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji], Edward Haliżak [s. 210-221], Aleksandra Jarczewska [s. 134-152], Marcin Kleinowski [s. 269-285], Robert Kupiecki [s. 260-268], Roman Kuźniar [redaktor naczelny; Wprowadzenie, s. 20-37], Karolina Libront [s. 334-346], Wiesław Lizak [s. 194-209], Marek Madej [s. 41-70], Andrzej Mania [s. 247-259], Marek Menkiszak [s. 153-167], Kamila Pronińska [s. 88-113], Tomasz Pugacewicz [s. 247-259], Mirosław Sułek [s. 313-325], Andrzej Szeptycki [s. 168-182], Marek Tabor [s. 71-87], Marcin Terlikowski [s. 55-70], Rafał Ulatowski [s. 183-193], Anna Wojciuk [s. 326-333].

Download:

33,44 zł

-14%

38,89 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: