Reduced price! ROCZNIK STRATEGICZNY 2013/14 <br>tom 19

Author:
rocznik

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2014

Number of pages: 427

Format: B-5

ISSN: 2300-2654

ROCZNIK STRATEGICZNY 2013/14
tom 19

Przepraszamy, obecnie brak na półce

Periodyk dostępny także w wersji elektronicznej
np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/142854/rocznik-strategiczny-201314.html

Spis treści [Contents]

Wprowadzenie [Introduction], s. 9-17.
* * *

I. Przegląd sytuacji strategicznej - aspekty regionalne [A review of the strategic situation - regional aspects], s. 18-36;
II. Przegląd sytuacji strategicznej - aspekty globalne [A review of the strategic situation - global aspects], s. 37-51;
III. Gospodarka światowa 2013 - początek procesu dekonwergencji [World economy in 2013 - The beginning of the deconvergency process], s. 52-68.

Obserwatorium bezpieczeństwa [The observatory of security]
NATO: zagończyk wraca do ”pracy u podstaw „ [NATO: Abandoning active military engagement for a more pragmatic approach], s. 69-84;
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE… - przełom , którego (zgodnie z planem ) nie było [EU’s Common Security and Defence Policy : A breakthrough that was planned not to happen], s. 85-103;
Narody Zjednoczone stale spóźnione walczą o efektywność… - Rada Bezpieczeństwa w akcji [United Nations : Always too late and in search of effectiveness : The Security Council in action], s. 104-121;
Porozumienia w sprawie kontroli zbroje ń i rozbrojenia …. Nobel dla OPCW [Arms control and disarmament agreements. Nobel Prize for OPCW], s. 121-137.
Konflikty zbrojne [Armed conflicts], s. 138-159;
Bezpieczeństwo energetyczne w dobie zaburzeń dostaw ropy … i globalnej debaty klimatycznej [Energy security in the times of oil supply disruptions and global debate on climate change], s. 160-181.

Świat w Roczniku [The World in the Yearbook]
Unia Europejska - czas oczekiwania [The European Union : A time of waiting], s. 182-198;
Stany Zjednoczone - skazy na wizerunku [The United States - new image problems], s. 199-216;
Obszar WNP: imperium kontratakuje [The CIS region: The Empire strikes back], s. 217-248;
Niemcy Chinami Europy ? [Germany to become a European China ?], s. 249-255;
Bliski Wschód - stare i nowe problemy [Near East : Old and new problems], s. 256-275;
Region Azji i Pacyfiku - narastaj ące dylematy bezpieczeństwa [Asia -Pacific Region : Growth of regional security dilemmas], s. 276-290;
Polska polityka zagraniczna - z Uni ą Europejsk ą na Majdan [Polish foreign affairs : To the Maidan with the European Union], s. 291-308.

Panorama Rocznika [Yearbook Panorama]
BRIC dziesięć lat później , czyli anty-Zachód w rozsypce [BRIC ten years later , Or the anti -West in pieces], s. 309-330;
USA, UE i Chiny - trzy bieguny w globalnym układzie sił [USA, EU, and China -three poles in the global balance of power], s. 331-347;
Transatlantyckie partnerstwo handlowo -inwestycyjne (TTIP) - szansa na nowe otwarcie w stosunkach USA-UE? [The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) - A chance for a new opening in the US-EU relations ?], s. 348-360;
Indonezja - islamska demokracja łącznikiem między Azj ą a Zachodem ? [Indonesia : An Islamic democracy as a link between Asia and the West ?], s. 361-376;
Przegląd literatury światowej w zakresie bezpieczeństwa i studiów strategicznych [A review of world literature on security and strategic studies], s. 377-387;
Państwa świata - wybrane dane i wskaźniki [States of the world - selected data and indices], s. 388-412;
Skorowidz [Index], s. 413-420;
Zespół Rocznika [The Yearbook Team], s. 421-427.

W tomie publikują:
Bolesław Balcerowicz,Agnieszka Bieńczyk-Missala,Paweł J. Borkowski,Anna Dudek,Patrycja Grzebyk,Anna Grzywacz,Edward Haliżak,Aleksandra Jarczewska,Tytus Jaskułowski,Roman Kuźniar,Wiesław Lizak,Marek Madej,Marek Menkiszak,Kamila Pronińska,Mirosław Sułek,Andrzej Szeptycki,Marek Tabor,Marcin Terlikowski,Anna Wojciuk,Jakub Zajączkowski.

Download:

35,26 zł

-14%

41,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 other products in the same category: