Reduced price! NOWE WZORCE FORMOWANIA I ROZWOJU RODZINY <br>w Polsce <br>Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia

Author:
Anna MATYSIAK (red.)

ISBN: 978-83-7383-654-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2014

Number of pages: 228

Format: A-5

NOWE WZORCE FORMOWANIA I ROZWOJU RODZINY
w Polsce
Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia

Książka przedstawia najważniejsze wyniki uzyskane w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego ”Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce - kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na zadowolenie z życia„ (FAMWELL). Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat przyczyn rozpowszechniania się nowych wzorców tworzenia i rozwoju rodzin w Polsce oraz ich konsekwencji dla dobrostanu psychicznego ludności. W kolejnych rozdziałach badamy, jak różnego rodzaju zasoby i ograniczenia, o charakterze ekonomicznym, instytucjonalno-prawnym czy społecznym, a także wyznawany system wartości wpływają na formowanie związków - w tym związków nieformalnych - i ich rozpad, na decyzje o urodzeniu pierwszego i kolejnego dziecka, a także na zjawisko bezdzietności.

Praca prezentuje wartościowe rezultaty, które należy ocenić jako wzbogacające wiedzę w zakresie kształtowania się nowych wzorców formowania i rozwoju rodziny w Polsce z uwzględnieniem ich wpływu na zadowolenie z życia. Wszystko to gwarantuje, że publikacja znajdzie liczne grono nabywców wśród demografów, ekonomistów, socjologów, polityków społecznych, zainteresowanych procesami demograficznymi, ich społeczno-ekonomicznymi uwarunkowaniami i konsekwencjami oraz możliwościami aplikacyjnymi otrzymanych wyników.
z recenzji dr hab. Jolanty Kurkiewicz, prof. UE w Krakowie

W tomie publikują:
Anna Matysiak , Anna Baranowska-Rataj, Monika Mynarska, Anna Rybińska, Marta Styrc.

Download:

27,00 zł

-10%

30,00 zł

30 other products in the same category: