Reduced price! KOMPETENCJE UNII EUROPEJSKIEJ <br>w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Author:
Monika SZWARC-KUCZER

ISBN: 978-83-7383-522-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 321

Format: B-5

KOMPETENCJE UNII EUROPEJSKIEJ
w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/64747/kompetencje-unii-europejskiej-w-dziedzinie-harmonizacji-prawa-karnego-materialnego.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Monika-Szwarc-Kuczer/Kompetencje-Unii-Europejskiej-w-dziedzinie-harmonizacji-prawa-karnego-materialnego,02E610A0EB


Książka zawiera wielopłaszczyznową analizę zakresu przedmiotowego i charakteru kompetencji Unii Europejskiej w dziedzinie harmonizacji prawa karnego materialnego, uwzględniającą aspekty prawa konstytucyjnego UE oraz dogmatyki prawa karnego.

Autorka nie tylko dokonuje analizy obowiązującego stanu prawnego po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, lecz także prezentuje ewolucję podstaw prawnych harmonizacji prawa karnego materialnego, wykazując zmiany stanowisk państw członkowskich względem procesu harmonizacji tego prawa. Ponadto w rozprawie podejmowana jest problematyka związana z wykonywaniem kompetencji przez UE, w szczególności: identyfikacja celów harmonizacji prawa karnego materialnego w UE, instrumentów prawnych służących tej harmonizacji, a także wzajemnych zależności między wykonywaniem kompetencji przez UE a zakresem kompetencji przysługujących nadal państwom członkowskim w dziedzinie prawa karnego.

Publikacja jest adresowana do szerokiego kręgu osób zaangażowanych w stanowienie prawa karnego w Polsce i Unii Europejskiej oraz jego sądowe stosowanie i interpretację.

dr Monika Szwarc-Kuczer - adiunkt w Zakładzie Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych PAN oraz Szkole Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni; członkini kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego; członkini Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości; stypendystka m.in. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji ”Centrum Europejskie Natolin„; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej.

Download:

42,30 zł

-10%

47,00 zł

30 other products in the same category: