TRANSFORMACJA USTROJOWA W POLSCE <br>1989–2009

Author:
Maria KRUK
Jan WAWRZYNIAK (red.)

ISBN: 978-83-7383-505-4

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2011

Number of pages: 194

Format: B-5

TRANSFORMACJA USTROJOWA W POLSCE
1989–2009

Przepraszamy, obecnie brak na półce
”W związku z dwudziestoleciem przełomowych wydarzeń 1989 roku ponowiono próby interpretacji ich charakteru, podłoża politycznego i znaczenia historycznego, a nawet - co nie dziwi wobec sporego już dystansu czasowego i nieobecności w tym okresie wolnych mediów - rekonstrukcji faktów. O ile nie brak przyczynków do bilansu zmian w literaturze politologicznej i socjologicznej (…), o tyle mniej liczne są opracowania na ten temat w literaturze prawniczej.
(…)
Znikoma jak dotąd liczba książek prawniczych o uwarunkowaniach i przebiegu oraz konsekwencjach transformacji demokratycznej w Polsce, widzianych z dystansu czasowego, czyni tym bardziej uzasadnionym wydanie pracy zbiorowej Transformacja ustrojowa w Polsce 1989-2009.
(…)
Książka prawdopodobnie znajdzie szerokie grono czytelników, przede wszystkim spośród osób zainteresowanych prawem konstytucyjnym, socjologią, politologią oraz historią najnowszą, w tym - podnoszących swoje kwalifikacje w tym zakresie, a także stykających się na co dzień z zagadnieniami ustrojowymi i pragnących zrozumieć je głębiej i szerzej„.
Wtomie publikują:
Ryszard Chruściak, Jerzy Ciemniewski, Stanisław Gebethner, Mirosław Granat, Maria Kruk, Marcin Olszówka, Jacek Raciborski, Jerzy Rychlik, Paweł Sarnecki, Jan Wawrzyniak, Mirosław Wyrzykowski, Jacek Zaleśny, Michał Ziółkowski.
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: