ŚWIAT WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ ORAZ ZAGROŻEŃ

Author:
Janusz SYMONIDES (red.)

ISBN: 978-83-7383-444-6

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 702

Format: B-5

ŚWIAT WOBEC WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ ORAZ ZAGROŻEŃ

PRZEPRASZAMY, NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY

ZAWARTOŚĆ TOMU:
Janusz Symonides
: Wstęp.
I. Zagrożenia dla spoistości porządku międzynarodowego
Stanisław Bieleń:
Nowa dynamika geopolitycznej fragmentacji porządku międzynarodowego; Grażyna Michałowska: Dyferencjacja cywilizacyjno-kulturowa świata a jedność porządku międzynarodowego; Roman Kuźniar: Kształt porządku międzynarodowego - między postulatami a ograniczeniami; Literatura do części I.
II. Zmiany w rozwoju i funkcjonowaniu gospodarki światowej
Edward Haliżak:
Geneza i międzynarodowe implikacje współczesnego kryzysu ekonomicznego;Katarzyna Kołodziejczyk: Globalizacja a nierówn ości rozwojowe we współczesnej gospodarce światowej; Aleksandra Jarczewska: Erozja pozycji gospodarczej USA - konsekwencje dla gospodarki światowej;Karina Jędrzejowska: Ekonomiczna upadłość państw - stare-nowe zagrożenie w stosunkach międzynarodowych;Anna Wróbel: Implikacje wzrostu cen surowców rolno-spożywczych dla bezpieczeństwa państw i stosunków międzynarodowych; Sylwia Para: W poszukiwaniu nowej formuły współpracy globalnej: od G-7 do G-20; Jakub Zajączkowski: Rynki wschodzące wobec kryzysu gospodarki światowej na przykładzie Indii; Literatura do części II.
III. Problemy bezpieczeństwa ludzkiego i praw człowieka
Grażyna Michałowska:
Bezpieczeństwo ludzkie; Agnieszka Bieńczyk-Missala: Masowe i strukturalne formy naruszania praw człowieka; Dorota Heidrich: Skrajne ubóstwo, głód i choroby; Jerzy Jaskiernia:
Bezpieczeństwo państwa a ochrona praw i wolności jednostki; Agnieszka Bógdał-Brzezińska: Słoń zwany prywatnością. Naruszenia prywatności z użyciem nowoczesnych technologii i ich prewencja; Janina Ciechanowicz-McLean, Krystyna Klenowska: Prawo dostępu do czystej wody; Justyna Nakonieczna: Migracje międzynarodowe jako wyzwanie we współczesnym świecie; Literatura do części III.
IV. Zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego
Ryszard Zięba:
Nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego: aspekty metodologiczne; Justyna Zając: Doktryna uderzenia wyprzedzającego w polityce bezpieczeństwa USA; Marcin Kaczmarski: Problem proliferacji broni masowego rażenia; Marek Madej: Cyberterroryści, cyberprzestępcy i hakerzy; Kamila Pronińska: Ewolucja zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego; Literatura do części IV.
V. Wyzwania i zagrożenia z wiązane ze zmianami klimatu i degradacja środowiska naturalnego
Anna Przyborowska-Klimczak:
Zagrożenia związane ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom na forum międzynarodowym; Krzysztof M. Księżopolski: Zmiany klimatu - nowy czynnik zagrażający bezpieczeństwu państw; Barbara Mikołajczyk: Migracje klimatyczne i ekologiczne - zagrożenie dla bezpieczeństwa i wyzwanie dla prawa międzynarodowego; Zdzisław Brodecki: Morze woła o ratunek;Dorota Pyć: ”Wolność ochrony morza„ - zagrożenia i zrówn oważone rozwiązania;Literatura do części V.
VI. Przestępczość międzynarodowa
Iwona Wyciechowska:
Przestępczość zorganizowana i przemyt ludzi; Michał Balcerzak: Korupcja jako zagrożenie dla społeczności międzynarodowej i praw człowieka; Maria E. Sokalska: Strategia przeciwdziałania narkomanii - wyzwania wobec nowych zagrożeń; Leonard Łukaszuk: Piractwo - stałym zagrożeniem dla bezpieczeństwa żeglugi międzynarodowej; Literatura do części VI.
VII. Perspektywy przebudowy porządku międzynarodowego - szanse i ograniczenia
Edward Haliżak:
Wyzwania badawcze związane z nową dynamiką zmian w stosunkach międzynarodowych; Stanisław Parzymies: Unia Europejska wobec wyzwań i zagrożeń w stosunkach międzynarodowych; Janusz Symonides: Konieczność dostosowania porządku międzynarodowego do wyzwań i zagrożeń XXI wieku;Literatura do części VII.
Indeks nazwisk;indeks rzeczowy; noty o Autorach.

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: