KURATELA SĄDOWA <br>Sukcesy i porażki

Author:
Dobrochna WÓJCIK (red.)

ISBN: 978-83-7383-407-1

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 371

Format: B-5

KURATELA SĄDOWA
Sukcesy i porażki

PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY
Kuratela sądowa. Sukcesy i porażki to pierwsza naukowa publikacja w piśmiennictwie polskim, w której tak kompetentnie i wszechstronnie przedstawiono wszystkie najważniejsze aspekty kurateli sądowej: jej ewolucję, podstawy prawne, zadania i obowiązki kuratorów sądowych oraz ich status społeczno-zawodowy.
Działalność kuratorów sądowych obejmuje wykonywanie tak ważnych kar jak kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jejwykonania i zastosowaniem dozoru kuratora czy też kara ograniczenia wolności. Prócz tych kar kuratorzy sądowi wypełniają jeszcze wiele innych obowiązków, np. świadczenie pomocy postpenitencjarnej i przeprowadzanie wywiadów. W sumie osób objętych opieką kuratora jest w Polsce przeszło pół miliona.
W książce dokonano jakościowej analizy i oceny pracy kuratorów sądowych na podstawie wielostronnych i rzetelnych badań. Obejmowały one analizę danych statystycznych, badania ankietowe kuratorów zawodowych i społecznych w pionie rodzinnym i karnym. Zastosowano również metodę obserwacji uczestniczącej pracy kuratora, pogłębioną analizę akt sądowych oraz przeprowadzono cztery sesje fokusowe, w czasie których uzyskano od kuratorów ocenę systemu probacji. Porównywano zwłaszcza sytuację osób dozorowanych w początkowym i końcowym okresie dozoru, uwzględniając przy tym tzw. czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Wyniki badań pozwoliły na wykazanie zarówno sukcesów, jak i porażek w działaniu kuratorów.
z recenzji prof. dr. hab. Teodora Szymanowskiego
Autorzy tomu:
Paweł Bachmat, Konrad Buczkowski, Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska, Dobrochna Wójcik.
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: