Reduced price! PROBLEMY PRAWNE<br> W STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH<br> U PROGU XXI WIEKU

Author:
Władysław CZAPLIŃSKI
Bernard ŁUKAŃKO (red.)

ISBN: 978-83-7383-373-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 415

Format: B-5

PROBLEMY PRAWNE
W STOSUNKACH POLSKO-NIEMIECKICH
U PROGU XXI WIEKU

W książce poddano analizie najważniejsze problemy w stosunkach polsko-niemieckich niemal dwadzieścia lat po zawarciu traktatów: dwa plus cztery, o zjednoczeniu Niemiec, o potwierdzeniu granicy pomiędzy Polską a Niemcami oraz o dobrosąsiedzkich stosunkach między RP i RFN. Założeniem redaktorów i autorów było przedstawienie możliwie szerokiej panoramy osiągnięć i porażek w budowie nowych relacji między sąsiadującymi państwami, obciążonymi tragicznie przez historię, którym ta sama historia stworzyła szansę na nowy początek. Nacisk położono na tło prawnomiędzynarodowe, jakkolwiek analiza wymagała licznych odniesień do prawa wewnętrznego obu państw.
Niektóre z poruszonych zagadnień:
- odpowiedzialność za bezprawne wszczęcie i prowadzenie wojny,
- konstrukcja prawna tytułu historycznego do terytorium,
- roszczenia majątkowe, świadczenia wyrównawcze, świadczenia pomocowe,
- nacjonalizacja i restytucja mienia w Polsce,
- dziedzictwo kulturowe,
- reforma prawa o obywatelstwie w Niemczech.
Władysław Czapliński - profesor nauk prawnych, dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN, profesor w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Przewodniczący Komitetu Doradczego ds. Prawa Europejskiego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor i współautor wielu monografii, podręczników i artykułów opublikowanych w kraju i za granicą.
Bernard Łukańko - doktor, adiunkt w Zakładzie Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie europejskim oraz w badaniach prawnoporównawczych.
W tomie publikują:
Emilio Castorina, Władysław Czapliński, Pietro Franzina, Robert Grzeszczak, Andrzej Jakubowski, Anna Jasińska, Ireneusz C. Kamiński, Ewelina Kowalik-Bańczyk, Artur Kozłowski, Liwiusz Laska, Bernard Łukańko, Roman Kwiecień, Thilo Marauhn, Ewelina Mrozik, Mariusz Muszyński, Edoardo C. Rafiotta, Przemysław Saganek, Anna Szarek, Monika Szwarc-Kuczer.

62,10 zł

-10%

69,00 zł

30 other products in the same category: