STRUKTURALNE I KULTUROWE <br>UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ<br> KOBIET W POLSCE

Author:
Irena E. KOTOWSKA (red.)

ISBN: 978-83-7383-312-8

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2009

Number of pages: 283

Format: B-5

STRUKTURALNE I KULTUROWE
UWARUNKOWANIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
KOBIET W POLSCE

Przepraszamy, nakład wyczerpany.

Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia społecznego, usług społecznych, edukacji oraz rynku pracy, z uwzględnieniem kulturowych uwarunkowań uczestnictwa kobiet w tych formach aktywności. Podstawą badań jest wyjątkowa baza danych powstała z połączenia zbiorów danych trzech reprezentatywnych badań ankietowych, w tym dwóch badań autorskich członków zespołu.
Jest to pierwsza tak wszechstronna diagnoza aktywności zawodowej kobiet i perspektyw jej wzrostu uwzględniająca dokonujące się przemiany demograficzne oraz pożądane zmiany dzietności oparta na wynikach prac własnych Autorek.
W tomie publikują:
Irena E. Kotowska, Anna Baranowska, Barbara Bobrowicz, Gabriela Grotkowska, Anna Matysiak, Marta Styrc, Urszula Sztanderska,Irena Wóycicka.

Recenzowana książka jest ważną i potrzebną pozycją w literaturze dotyczącej wspólnego obszaru zainteresowania demografów, ekonomistów, socjologów, osób zajmujących się polityką społeczną i polityką gospodarczą. Jest to pozycja bardzo znacząca. Autorkiprezentują różnorodne metody analizy. Znajdziemy tu rozważania teoretyczne, są wyniki analiz empirycznych, są także wyniki analiz porównawczych. Szczególnie wartościowe są te ostatnie, włączające w przejrzysty sposób informacje dotyczące Polski do obrazu zjawisk w Europie i na świecie.
z recenzji prof. dr. hab. Marka Góry
Scenariusz modernizacyjny zaproponowany przez autorki pokazuje rozwiązania, które należy wprowadzić, aby w różnych grupach społecznych uzyskać pożądane efekty: osiągnąć wzrost dzietności oraz zwiększyć obecność kobiet na rynku pracy. (...) Konstruowana wizja ma być elastyczna również w sensie szerokości oferty, z której rodziny będą mogły wybierać te formy, które najbardziej im odpowiadają zarówno w sensie ekonomicznym, jak i wyznawanych wartości. Może wobec tego opracowany scenariusz należałoby nazywać nie modernizacyjnym, lecz postmodernizacyjnym, adekwatnym do ”płynnego życia„ w ”płynnej nowoczesności„, o których piszą np. Beck czy Bauman?
z recenzji prof. dr hab. Renaty Siemieńskiej

nakład wyczerpany

30 other products in the same category: