per page
 • Quick view
  14,13 zł 15,70 zł -10% In Stock

  Autor - prezentując najważniejsze, najbardziej wpływowe na rozwój naszej łacińskozachodniej kultury postaci wczesnochrześcijańskich filozofów i teologów ? analizuje nie tylko dorobek teoretyczny określonego myśliciela, lecz stara się odnieść jego prace do problemów współczesności.

  14,13 zł 15,70 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  PRZEPRASZAMY, NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY Autor analizuje przesłanki i konsekwencje myślenia ekologicznego - wspomina o tym, że postawy wobec przyrody są zakorzenione w całej kulturze i wiążą się z przekonaniami filozoficznymi, politycznymi, a nawet religijnymi.

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, brak na półce!!!Kolejne wydanie bardzo popularnego wśród studentów wykładu historii filozofii. Profesor Andrzej Miś omawia następujące kierunki: pozytywizm, pragmatyzm, marksizm, egzystencjalizm, filozofię życia, psychoanalizę, personalizm, neotomizm, fenomenologię, filozofię Heideggera, dekonstrukcjonizm. Umieszczone na końcu noty...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Nakład wyczerpany! Architektura, literatura i sztuka Indian Mezoameryki od dawna wzbudzają zainteresowanie, niemniej koncepcje świata i człowieka ukształtowane w tej kulturze są jeszcze mało znane. Autorka (historyk filozofii i etyki, profesor SGH i wykładowca na meksykańskich uniwersytetach) rekonstruuje filozofię moralną ludów Mezoameryki na podstawie...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, obecnie książki brak na półce Książka jest prezentacją kilku ujęć z zakresu filozofii przedstawienia (wszelkiej filozoficznej refleksji nad przedstawieniem), które wykraczają poza tradycyjny, wywodzący się od Platona sposób widzenia tej problematyki. Autorkę interesuje taki obszar przedstawień, które mają postać autonomicznych, rządzących...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  35,10 zł 39,00 zł -10% In Stock

  Tom ten stanowi dar współpracowników profesora Janusza Kuczyńskiego z okazji 45-lecia jego pracy naukowej. Profesor Kuczyński jest twórcą współczesnej teorii uniwersalizmu jako metafilozofii, założycielem International Society for Universalism i Polskiego Towarzystwa Uniwersalizmu oraz redaktorem naczelnym anglojęzycznego miesięcznika interdyscyplinarnego...

  35,10 zł 39,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany! Autor omawia podstawowe założenia estetyczne, motywacje i zasady działalności artystycznej w dziedzinie fotografii. Przedstawia poglądy na rolę techniki fotograficznej w sztuce, jakie pojawiły się w całej historii fotografii oraz typowe strategie artystyczne wykorzystywane przez fotografów w XIX i XX wieku. Historię...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  29,70 zł 33,00 zł -10% In Stock

  Autorka jest socjologiem; w 1968 roku została zwolniona przez władze Uniwersytetu Warszawskiego - od tego czasu przebywa na emigracji w Anglii, profesor Uniwersytetu w Reading, professor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to książka o zaangażowaniu polskich intelektualistów po stronie komunizmu i o tym, co z tego wynikło. Autorka pokazuje, jak w...

  29,70 zł 33,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  29,70 zł 33,00 zł -10% In Stock

  To już ostatni, trzeci tom Podróży po historii filozofii, w którym autorzy omawiają najważniejsze nurty filozofii XIX i XX wieku. A że czynią to w sposób niekonwencjonalny i przystępny także dla młodszego Czytelnika, dopiero zaczynającego ową wędrówkę, niech świadczą chociażby tytuły rozdziałów: Ja, Johann Gottlieb Fichte; G.W.F. Hegel - dziejopis Pana...

  29,70 zł 33,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  24,30 zł 27,00 zł -10% In Stock

  W swej książce Profesor Aleksandra Żukrowska podejmuje kluczowe problemy stosunkowo nowej dziedziny wiedzy, jaką jest kognitywistyka, która zrodziła się na pograniczu filozofii nauki, semiotyki, socjologii wiedzy, psychologii (zwłaszcza psycholingwistyki) i neurologii. Autorka koncentruje uwagę na tych komponentach wiedzy, występujących w myśleniu i mowie...

  24,30 zł 27,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  18,90 zł 21,00 zł -10% In Stock

  Książka jest przekładem łacińskiego tekstu św. Tomasza z Akwinu (publikowanego także w języku oryginału), który poprzedza omówienie historii zagadnienia wieczności świata. „Książka jest uprzystępnieniem zagadnień rzadko poruszanych we współczesnej filozofii. Może stanowić podstawę dalszych badań. Wzbogaca bibliotekę mediewistyczną i świadomość naukową...

  18,90 zł 21,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  43,20 zł 48,00 zł -10% In Stock

  Książka przedstawia całość dorobku intelektualnego Włodzimierza Sołowjowa (1853?), powszechnie uważanego za pierwszego profesjonalnego filozofa rosyjskiego. Różnorodna i wielowątkowa twórczość Sołowjowa, obejmująca swym zakresem metafizykę, teorię poznania, teologię, estetykę, filozofię społeczną, a podejmująca również ? w świetnych tekstach...

  43,20 zł 48,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 61 - 72 of 98 items