Obniżka! 2016 ARCHIWUM KRYMINOLOGII <br>t. XXXVIII <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Autor:
rocznik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2017

Liczba stron: 529

Uwagi: prof. dr hab. Irena Rzeplińska – redaktor naczelna
periodyk wydawany z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0066-6890

2016 ARCHIWUM KRYMINOLOGII
t. XXXVIII
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contenst]

Irena Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce [Preventing the Perpetration of Criminal Offences by Foreign Nationals Residing in Poland], doi 10.7420/AK2016A, s. 5-14;
Konrad Buczkowski: Koncepcja kryminalizacji migracji a przepisy Ustawy o działaniach antyterrorystycznych [The Concept of Criminalizing Migration vs. the Provisions of the Anti-Terrorist Operations Act], doi 10.7420/AK2016B, s. 15-28;
Sebastian Wojciechowski: Zagrożenie terroryzmem w XXI wieku - analiza wybranych determinantów [Terrorist Threats in the Twenty-first Century: Selected Factors], doi 10.7420/AK2016C, s. 29-60;
Maria Rychlik, Paulina Wiktorska: Polityka karna wobec cudzoziemców przebywających w Polsce [Penal Policy Toward Foreign Nationals Residing in Poland], doi 10.7420/AK2016D, s. 61-92;
Magdalena Perkowska: Analiza systemu zapobiegania i zwalczania przestępczości granicznej [Review of the Border Crime Prevention and Combating System], doi 10.7420/AK2016E, s. 93-112;
Katarzyna Laskowska, Magdalena Perkowska: Dobre praktyki Francji i Rosji w zakresie zwalczania przestępczości granicznej oraz zorganizowanej z udziałem cudzoziemców [Good Practices in France and Russia in Combating Border Offences and Organized Crime Involving Foreign Nationals], doi 10.7420/AK2016F, s. 113-124;
Barbara Namysłowska-Gabrysiak: Analiza uwarunkowań i mechanizmów niezbędnych do zwiększenia skuteczności działań służb w realizacji zadań ustawowych w obszarze handlu ludźmi [Overview of the Conditions and Procedural Measures Deemed Necessary to Increase the Overall Effectiveness of the State Law Enforcement Bodies in Combating Human Trafficking], doi 10.7420/AK2016G, s. 125-140;
Elisa Ludwig: Risk Assessment and the Safe Return and Reintegration of Trafficked Persons, doi 10.7420/AK2016H, s. 141-160;
Katarzyna Laskowska: Stan rozpoznania zorganizowanych grup przestępczych z udziałem cudzoziemców w Polsce [The Present body of Knowledge on Organized Crime Groups in Poland with Foreign Nationals as Members], doi 10.7420/AK2016I, s. 161-174;
Irena Rzeplińska: Cudzoziemcy - sprawcy przestępstwa przekupstwa na terenie Polski [Foreign Nationals as Perpetrators of Bribery Offences in Poland. Foreign Nationals Convicted of Bribery - Penalties and Punitive Measures], doi 10.7420/AK2016J, s. 175-190;
Monika Szulecka: Przejawy nielegalnej migracji w Polsce [Forms of Irregular Migration in Poland], doi 10.7420/AK2016K, s. 191-268;
Witold Klaus: Zawieranie małżeństw polsko-cudzoziemskich w celu obejścia przepisów legalizacyjnych [Marriages Between Polish and Foreign Nationals Entered into with a View to Circumventing the Law on the Legalization of Residence], doi 10.7420/AK2016L, s. 269-320;
Dagmara Woźniakowska-Fajst: cudzoziemcy jako sprawcy znęcania się i zgwałcenia w kontekście zjawiska przemocy ”honorowej„ [Foreign Nationals as Perpetrators of Physical Abuse and Rape in the Context of Honour Based Violence], doi 10.7420/AK2016M, s. 321-346;
Agnieszka Gutkowska: Konformizm i nonkonformizm w społeczeństwie rzeczywiście wielokulturowym - zagadnienia teoretyczne i empiryczne [Conformism and Non-conformism in a Truly Multicultural Society - Theoretical and Empirical Issues], doi 10.7420/AK2016N, s. 347-424;
Agnieszka Martynowicz: Uncertainty, complexity, anxiety - deportation and the prison in the case of Polish prisoners in Northern Ireland [Uncertainty, Complexity, Anxiety - Deportation and the Prison in the Case of Polish Prisoners in Northern Ireland], doi 10.7420/AK2016O, s. 425-440;
Mieczysława Zdanowicz: Zasady legalizacji pobytu cudzoziemców i struktura cudzoziemców w Polsce [The Principles of Legalization of Foreign Nationals’ Residence in Poland - a Structural Overview], doi 10.7420/AK2016P, s. 441-458;
Archives of Criminology. Contents and Summaries (tłum. Dominika Gajewska, Rafał Śmietana), s. 459-492;
Архив Криминологии. Содержание и резюме (tłum. dr hab. Michał Głuszkowski), s. 493-529.

Pliki do pobrania:

Ten produkt nie występuje już w magazynie

74,59 zł

-10%

82,87 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: