Obniżka! 2015 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br> nr 4 (34) <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2016

Liczba stron: 133

Uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2015 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 4 (34)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Spis treści [Contents]

Jolanta Itrich-Drabarek, Kamil Mroczka: Samorządowa służba cywilna w Polsce - fakty i mity w świetle wyników badań [The local civil service in Poland - myths and facts in the light of the research outcome], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.01, s. 7-22;
Jarosław Flis, Dariusz Stolicki: Skrzywione podziały. Na tropie gerrymanderingu w polskich gminach [Tilted districts: In search for gerrymandering in Polish townships], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.02, s. 23-35;
Magdalena Jelonek: Interwencje ukierunkowane na poprawę sytuacji zawodowej osób młodych - główne wyzwania [Youth employment interventions - main challenges], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.03, s. 36-49;
Michał Kudłacz, Paulina Mazur-Kurach: Formy zarządzania publicznego w kontekście rozwoju miast w Polsce [Forms of public management in the context of urban development in Poland], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.04, s. 50-65;
Przemysław Banasik: Ekonomiczna analiza motywacji polskiego sędziego i czynniki wpływające na jego decyzje związane z wyborem zawodu i efektywnością [Economic analysis of the motivation of a Polish judge and the factors influencing his or her decisions related to occupational choice and efficiency], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.05, s. 66-84;
Marek Oramus: Aktywność polskich jednostek samorządu terytorialnego w zrzeszeniach międzynarodowych [The activity of Polish local government units in international associations], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.06, s. 85-96.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
Wolfgang Streeck, Philippe C. Schmitter: Wspólnota, rynek, państwo - i stowarzyszenia? Potencjalny wkład reprezentacji interesóww porządek społeczny [ommunity, market, state - and associations? The prospective contribution of interest governance to social order], doi: 10.15678/ZP.2015.34.4.07, s. 97-132;
Zarządzanie Publiczne 2015 - lista recenzentów [Zarządzanie Publiczne 2015 - reviewers list], s. 133.


17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: