Obniżka! 2014 ARCHIWUM KRYMINOLOGII <br>t. XXXVI <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Autor:
rocznik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 497

Uwagi: prof. dr hab. Irena Rzeplińska – redaktor naczelna
periodyk wydawany wraz z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0066-6890

2014 ARCHIWUM KRYMINOLOGII
t. XXXVI
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

mgr Emilia Rekosz-Cebula, Uniwersytet Warszawski: Kryminologia feministyczna [Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014A, s. 7-30;
dr hab., prof. UW Monika Płatek, Uniwersytet Warszawski: Dwa razy lombroso, czyli o skutkach różnic w podejściu kryminologii pozytywistycznej i kryminologii feministycznej [Twice Lombroso: The Consequences of the Differences in Approach Between Positivist and Feminist Criminology], doi: 10.7420/AK2014B, s. 31-74;
dr Magdalena Grzyb, Uniwersytet Jagielloński: Kobietobójstwo - kryminologiczna charakterystykazjawiska [A Criminological Description of Femicide], doi: 10.7420/AK2014C, s. 75-108;
dr Michał Peno, Uniwersytet Szczeciński: Odpowiedzialność karna a determinizm antropologiczny [The Theory of Punishment and the Problem of Determinism], doi: 10.7420/AK2014D, s. 109-132;
prof. dr hab. Piotr Stępniak, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Dylematy pracy penitencjarnej z więźniami odbywającymi skrajnie długie kary pozbawienia wolności [The Dilemmas of Working in Prisons with Prisoners Serving Very Long Sentences], doi: 10.7420/AK2014E, s. 133-162;
dr Maria Niełaczna, Uniwersytet Warszawski: ”Człowiek w akwarium„ - postępowanie z więźniami”niebezpiecznymi„ w oddziałach o specjalnych zabezpieczeniach [“Man in a Fish Tank:„ The Management of “Dangerous„ Prisoners in Maximum Security Units], doi: 10.7420/AK2014F, s. 163-226;
dr hab. Bolesław Sprengel, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu: Udział policji państwowej w realizacji polityki penitencjarnej w Polsce w latach 1919-1939 [The Role of the Civil Police in Implementing Penal Policy in Poland in 1919-1939], doi: 10.7420/AK2014G, s. 227-258;
dr Grzegorz Kudlak, Uniwersytet Warszawski: Terapia uzależnień od środków odurzających i psychotropowych w warunkach więziennych, w kontekście przeciwdziałania prizonizacji [Narcotic and Psychoactive Drug Addiction Therapy in Prisons as a Way to Prevent Prisonisation], doi: 10.7420/AK2014H, s. 259-278;
dr hab. Anna Golonka, Uniwersytet Rzeszowski: Alkohol a poczytalność sprawcy czynu zabronionego - wnioski na podstawie badań aktowych [Alcohol and the Sanity of the Perpetrator of an Offence - Conclusions Based on Research], doi: 10.7420/AK2014I, s. 279-292;
dr Michał Fajst, Uniwersytet Warszawski & dr Agnieszka Gutkowska, Uniwersytet Warszawski: Problematyka rozmieszczania skazanych w świetle kulturowych aspektów obecności cudzoziemców w polskich zakładach karnych [Accommodating Foreigners Given Custodial Sentences in Light of the Cultural Aspects of Their Presence in Polish Penal Institutions], doi: 10.7420/AK2014J, s. 293-324;
Catharina Decker, Universität Hamburg & Navina Kunz, German Police University & prof. Joachim Kersten, German Police University: Challenging integration and police presence: Determinants of subjective safety for persons, doi: 10.7420/AK2014K, s. 325-340;
dr Małgorzata Szwejkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie & dr Dariusz Załuski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie: Wykorzystanie seksualne małoletniego pokrzywdzonego w rodzinie - wybrane zagadnienia kryminologiczne i penitencjarne [Sexual Exploitation of a Minor in the Family: Selected Criminological and Penal Issues], doi: 10.7420/AK2014L, s. 341-363;
dr Olga Sitarz, Uniwersytet Śląski w Katowicach & mgr Dominika Bek, Uniwersytet Śląski w Katowicach: Mediacja z udziałem małoletniego - zagadnienia wiktymologiczne [Mediation with the Participation of a Minor: Victimological Issues], doi: 10.7420/AK2014M, s. 363-388;
mgr Olgierd Jakubowski, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych PAN: Zjawisko przemytu dóbr kultury [Trafficking in Cultural Property], doi: 10.7420/AK2014N, s. 389-422;
mgr Piotr Karasek, Uniwersytet Warszawski & dr Paweł Waszkiewicz, Uniwersytet Warszawski:
Fotelowi detektywi w XXI wieku. Sposoby angażowania społeczeństwa do rozwiązywania spraw kryminalnych oraz korzyści i zagrożenia z tego płynące [Armchair Detectives in the 21st Century. How the Public Can Help Solve Criminal Cases: The Benefits and Dangers], doi: 10.7420/AK2014O, s. 423-450;
Contents (tłum. Stephen Canty), s. 451-472;
Содержание (tłum. Olga Salomatova), s. 473-497.

Pliki do pobrania:

74,38 zł

-10%

82,64 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: