Obniżka! 2015 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br> nr 1 (31) <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 81

Uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2015 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (31)
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

W numerze [Contents]

Łukasz Mamica: Determinants of competitiveness in the IT sector in the Kraków cluster as a part of creative industries, doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.01, s. 5-12;
Dawid Sześciło: Współzarządzanie jako koprodukcja usług publicznych [Governance as co-production of public service],doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.02,s. 13-21;
Michał Możdżeń: To what extent do some fundamental concepts of New Institutional Economics help explain the governance phenomenon?,doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.03, s. 22-36;
Bartłomiej Biga: Efektywność patentu. Ekonomiczna analiza prawa własności przemysłowej [The effectiveness of a patent: An economic analysis of industrial property law],doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.04,s. 37-47.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

Giandomenico Majone: Od państwa pozytywnego do państwa regulacyjnego: przyczyny i skutki zmian sposobu rządzenia [From the positive to the regulatory state: Causes and consequences of changes in the mode of governance],doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.05,s. 48-71.

Wywiady [Interviews]

O poszukiwaniu fachowej wiedzy i rzeczników interesów przeciwnychprzez prawodawcę unijnego.Wywiad z panią poseł Danutą Jazłowiecką, wiceprzewodniczącą Komisji Zatrudnienia i Polityki Socjalnej Parlamentu Europejskiego - część I, rozmawiał Marek Benio [The EU legislator in search for expertise and advocates of the conflicting interests. An interview with Mrs Danuta Jazłowiecka, MEP, Vice-President od the Committee for Employment and Social Affairs of the European Parliament - Part I ],doi: 10.15678/ZP.2015.31.1.06,s. 72-76.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: