Obniżka! 2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 4 (30)  <br>Uwaga! Do kupienia takze w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 99

Uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 4 (30)
Uwaga! Do kupienia takze w PDFie

Spis treści [Contents]

János Kornai: Miękkie ograniczenia budżetowe. Esej wprowadzający do tomu IV Dzieł wybranych [Soft budget constraint. An introductory study to volume IV of the Life’s Work Series], doi: 10.7366/1898352943001, s. 5-30;
Piotr Kopyciński: Mechanizm koordynacji w polityce innowacyjnej w świetle koncepcji współzarządzania wielopoziomowego (multi-level governance). Przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego [Coordination mechanism in innovation policy - Multi-level governance perspective. Cases of the Małopolska Region and the Świętokrzyskie Region], doi: 10.7366/1898352943002, s. 31-46;
Michał Żabiński: The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks [The dark side of governance or on the shortcomings of governance networks], doi: 10.7366/1898352943003, s. 47-55;
Marian Mroziewski: Ocena zależności typu klimatu moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań [Assessment of the way the type of moral climate of public administration institutions is dependent on the development of moral reasoning of the decision makers in terms of social expectations], doi: 10.7366/1898352943004, s. 56-75.


Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
Fritz W. Scharpf: Zapiski o teorii zarządzania wielopoziomowego w Europie [Notes toward a theory of multilevel governing in Europe ], doi: 10.7366/1898352943005, s. 76-99.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: