Obniżka! 2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 3 (29)  <br>Uwaga! Do kupienia takze w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 195

Uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 3 (29)
Uwaga! Do kupienia takze w PDFie

Spis treści [Contents]

Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 7-16;
Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako ”ostatniej instancji„ [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity, critical realism, achievement motivation, and arguments for methodological individuality as the “last instance„], doi: 10.7366/1898352932902, s. 17-24;
Stanisław Mazur: Źródła i granice podmiotowości społecznej [The sources and limitations of subjectivity], doi: 10.7366/1898352932903, s. 25-32;
Claus Offe: Shared social responsibility - A concept in search of its political meaning and promise, doi: 10.7366/1898352932904, s. 33-44;
Adriana Warmbier: O tzw. końcu podmiotu - współczesne rewizjonistyczne konteksty filozoficzne [A few words on the ”end of man”. Polemical contexts in current philosophy], doi: 10.7366/1898352932905, s. 45-56;
Janina Filek: Rozważania wokół odpowiedzialności bytu zbiorowego [Reflections on the responsibility of a collective being], doi: 10.7366/1898352932906, s. 57-71;
Anna Giza: Czy społeczeństwo może uczyć się z doświadczenia? Problem podmiotowości społeczeństwa [Can society learn from experience? Society as a subject], doi: 10.7366/1898352932907, s. 72-85;
Krzysztof Wielecki: Krótki wykład o podmiotowości [A short lecture on subjectivity], doi: 10.7366/1898352932908, s. 86-95;
Józef Bremer: Wolność i uwarunkowania woli - między filozofią a neuronaukami [Freedom and the conditions of will: Between philosophy and neuroscience], doi: 10.7366/1898352932909, s. 96-106;
Agata Bielik-Robson: Polubić nowoczesność. Esej przeciw krytyce antysystemowej [To fall for modernity. An essay against the anti-systemic critique], doi: 10.7366/1898352932910, s. 107-114;
Andrzej Antoszewski: Parlamenty Europy Środkowej i Wschodniej jako podmioty polityki. Przyczynek do dyskusji o podmiotowości organizacji politycznej [The East Central European parliaments as political actors], doi: 10.7366/1898352932911, s. 115-124;
Justyna Miklaszewska: Podmiotowość, wolność i ludzkie działanie [Subjectivity, freedom, and human action], doi: 10.7366/1898352932912, s. 125-133;
Seweryn Krupnik: Jeśli podmiotu nie ma… O wpływie, aktorach, horrorze i innych zmartwieniach tzw. Koła Krakowskiego [If there is no subject: On influence, actors, horror, and other worries of the so-called Krakow Circle], doi: 10.7366/1898352932913, s. 134-145;
Marek Ćwiklicki: Organizacja jako podmiot [Organization as a subject ], doi: 10.7366/1898352932914, s. 146-152;
Marek Benio: Podmiotowość jako kategoria prawna [Subject as a legal category], doi: 10.7366/1898352932915, s. 153-162;
Sławomir Wyciślak: O niektórych aspektach sterowania w warunkach złożoności [On some aspects of control in the context of complexity], doi: 10.7366/1898352932916, s. 163-176;
Jerzy Hausner: Podmiotowość: moje stronnicze podsumowanie cyklu seminaryjnego [Subjectivity: My biased summary of a seminar cycle], doi: 10.7366/1898352932917, s. 177-194.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: