Obniżka! 2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 1 (27)

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 96

Uwagi: dr hab. prof. UEK Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2014 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (27)

W numerze [Contents]

Anna Karwińska: Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy [Cultural potential of society as a resource of development ], doi 10.7366/1898352912701, s. 5-19;
Tomasz Zarycki: Innowacjonizm jako legitymizacja. Dyskursy innowacji, gospodarki opartej na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego i pokrewne w perspektywie krytycznej [Innovationism as legitimization. A critical perspective on discourses of innovation, knowledge-based economy, information society and others], doi 10.7366/1898352912702,s. 20-34;
Paweł Płaneta: Sfera publiczna w przemówieniach programowych premierów III RP w latach 1989-2012 [The public sphere in the Polish Prime Ministers’ exposés 1989-2012 ], doi 10.7366/1898352912703, s. 35-54;
Katarzyna Szmigiel-Rawska: Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszaramifunkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej [Lessons on collaboration across borders. Selected problems of urban functional-areas management based on the experiences of cross-border cooperation], doi 10.7366/1898352912704,s. 55-64;
Marek Benio: Podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce przy użyciu instrumentów dobrego rządzenia [Raising statutory pension age in Poland using good governance methods], doi 10.7366/1898352912705, s. 65-76.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
Horst W.J. Rittel, Melvin M. Webber: Dylematy ogólnej teorii planowania [Dilemmas in general theory of planning], doi 10.7366/1898352912706, s. 77-93.

Recenzje [Reviews]
Maria Wiśniewska: Peter G. Northouse, Leadership. Theory and Practice, s. 94-96.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: