Obniżka! 2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 1 (23) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 126

Uwagi: dr hab. Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2013 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (23)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]

Igor Zachariasz: Prawne uwarunkowania efektywności planów zagospodarowania przestrzennego w Polsce [Legal determinants of the effectiveness of spatial planning in Poland], doi: 10.7366/1898352912301, s. 5-16;
Agnieszka Pach-Gurgul, Bartosz Soliński: Kultura energetyczna kraju jako czynnik determinujący ”nową politykę energetyczną„ Unii Europejskiej [Country’s energy culture as a determinant of the “new European Union energy policy„], doi: 10.7366/1898352912302, s. 17-32;
Robert H. Wade: Powrót polityki przemysłowej? [Return of industrial policy?], doi: 10.7366/1898352912303, s. 33-49;
Marek Ćwiklicki, Angelika Wodecka-Hyjek: Best Value - angielska metoda doskonalenia usług publicznych [Best Value - the English framework for public services improvement ], doi: 10.7366/1898352912304, s. 50-61;
Mirosława Marody: Zarządzanie rzeczywistością w warunkach zmiany społecznej. Stenogram z wykładu i dyskusji z 12 grudnia 2012 r. [Reality management under conditions of social change. Lecture and discussion held on 12 December 2012], doi: 10.7366/1898352912305, s. 62-84.

Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]

Matt Andrews: Sprawne państwo - różnorodność znaczeń w różnych krajach [Good government means different things in different countries], doi: 10.7366/1898352912306, s. 85-113.

Wywiady [Interviews]

Marek Benio: O przewadze konkurencyjnej Polski na wewnętrznym rynku Unii, o delegowaniu pracowników i swobodzie świadczenia usług w UE. Rozmowa ze Stefanem Schwarzem, przedsiębiorcą, ekspertem w dziedzinie usług transgranicznych, prezesem Stowarzyszenia Inicjatywa Mobilności Pracy [On Poland’s competitive advantage in the EU Internal Market, on the postingof workers and the freedom of services in the EU. Interview with Stefan Schwarz, entrepreneur, expert in cross-border services, President of Labour Mobility Initiative Association ], doi: 10.7366/1898352912307, s. 114-117.

Recenzje [Reviews]

Krystyna Nizioł: Robert J. Shiller (2012). Finance and the Good Society, doi: 10.7366/1898352912308, s. 118-121.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: