Obniżka! 2012 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 1 (19) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 199

Uwagi: dr hab. Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2012 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 1 (19)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]:

Wstęp [Introduction], s. 7-8;
Jerzy Hausner: Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej [The development and types of social knowledge], s. 9-18;
Jarosław Górniak: Badanie społeczeństwa z perspektywy podmiotu działającego [Analysis of society from the point of view of an acting subject], s. 19-32;
Stanisław Mazur: Poznanie, wiedza i działanie społeczne w paradygmacie wielości [Cognition, knowledge and social action in the multiplicity paradigm], s. 33-42;
Jan Hartman: Co po socjologii? [What will replace sociology? ], s. 43-52;
Anna Giza: Społeczeństwo jako problem koordynacji: rola wiedzy w stanowieniu bytu społecznego [Society as a coordination problem: The role of knowledge in establishing social entities], s. 53-70;
Bob Jessop: Social imaginaries, structuration, learning, and ‘collibration’: Their role and limitations in governing complexity, s. 71-84;
Robert Delorme: Głęboka Kompleksowość a ujęcie krytyczności w wyjaśnianiu kompleksowości przez Morina i Le Moigne’a [Deep Complexity and the problem of criticality in Morin’s and Le Moigne’s accouts of complexity], s. 85-108;
John L. Campbell, Owe K. Pedersen: Reżimy wiedzy: jak Stany Zjednoczone i Dania interpretowały kryzys stagflacji [Knowledge regimes: How America and Denmark made sense of the stagflation crisis], s. 109-124;
Barbara Worek: Kiedy poznający podmiot jest działającą kobietą: przypadek badań feministycznych [When the cognitive subject is an active woman: The case of feminist studies], s. 125-136;
Robert Chrabąszcz: Lingwistyka a współczesne paradygmaty nauki [Linguistics vs. the contemporary research paradigms], s. 137-146;
Bartosz Józefowski: Evidence-based policy - nowa koncepcja dotykająca starych problemów [Evidence-based policy: A new approach to old problems], s. 147˜-152;
Magdalena Jelonek: Niezamierzone efekty działań ludzkich, czyli o tym, czy może się udać reforma systemu szkolnictwa wyższego [Unintended effects of human action and reforms of the higher education system], s. 153-164;
Marek Ćwiklicki: Tworzenie się wiedzy społecznej według teorii CRP [Social knowledge creation in the complex responsive processes theory ], s. 165-172;
Miłowit Kuniński: Wyjaśnianie powstawania norm [Explaining the emergence of norms], s. 173-184;
Jerzy Hausner: Tworzenie i rodzaje wiedzy społecznej - ciąg dalszy [The development and types of social knowledge - continued.], s. 185-194.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: