Obniżka! 2011 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 4 (18) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 115

Uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2011 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 4 (18)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

W numerze [Contents]

Thomas S. Ulen: Wprowadzenie do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do prawa o zobowiązaniach umownych oraz do polityki regulacyjnej państwa [An introduction to law and economics with applications to contract law and governmental regulation ], s. 5-26;
Dariusz Filar; Inflacja bazowa jako cel pomocniczy w realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce [Core inflation as an auxiliary target in the achievement of the primary inflation target in Poland ], s. 27-36;
Paweł Białynicki-Birula: Metody nowego zarządzania publicznego w kształtowaniu polityki zdrowotnej Unii Europejskiej [New Public Governance methods in EU health policy formation], s. 37-48;
Przemysław Hensel: Kulturowe bariery reformowania administracji publicznej - wyniki badania empirycznego [Cultural barriers to public administration reform: Results of an empirical study], s. 49-74;
Michał Możdżeń, Robert Chrabąszcz: Co wpływa na zasoby i procesy wiedzy - wybrane aspekty organizacyjnego uczenia się organizacji publicznych [Factors determining knowledge assets and processes. Selected problems of organizational learning of public organizations], s. 75-96;

Wybór tekstów klasycznych
Mitchell Dean: Rządzenie społeczeństwem. Opowieść o dwóch potworach [Governing society: The story of two monsters], s. 97-112.

15,75 zł

-10%

17,50 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: