Obniżka! 2010 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 3 (13) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 128

Uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2010 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 3 (13)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie

Spis treści [Contents]
Grażyna Piechota:
Motywacje Polaków przy wyborze organizacji pożytku publicznego (której przekazują 1% podatku) a budowanie lokalnej społeczności obywatelskiej [Poles’ Motivations for Choosing Public Benefit Organizations (to Donate 1% of Income Tax) and Building Local Civic Community], s. 5-18;
Monika Murzyn-Kupisz: Barbarzyńca w ogrodzie? Dziedzictwo kulturowe widziane z perspektywy ekonomii [A Barbarian in the Garden? Cultural Heritage Seen from the Perspective of Economics], s. 19-32;
Bartłomiej Nowotarski: Zagadnienie sprawiedliwości w procesie reform gospodarczych oraz konsolidacji młodych demokracji i co z tego wynika dla instytucjonalnego projektowania [The Issue of Justice in the Process of Economic Reforms and in Consolidation of Young Democracies and How It Results on the Institutional Designing], s. 33-48;
Tomasz Chmielewski, Andrzej Sławiński: Wykorzystywanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilnościowej [Using Supervisory Tools to Avoid Unstable Lending Booms], s. 49-66;
Robert Delorme: Zarządzanie bezpieczeństwem [Irreducibility Endogenised], s. 67-84.
Wywiady [Interviews]
O zróżnicowanych stosunkach pracy, roli związków zawodowych, dialogu społecznym i niskim kapitale społecznym. Wywiad z profesorem Juliuszem Gardawskim [ersatile Industrial Relations, the Role of Trade Unions, Social Dialogue and Low Social Capital. An Interview with Professor Juliusz Gardawski], s. 85-94.
Wybór tekstów klasycznych [Selection of classic texts]
Jacob Torfing: Teoria rządzenia sieciowego: w stronę drugiej generacji [Governance Network Theory: Towards a Second Generation], s. 95-105.

Pliki do pobrania:

15,75 zł

-10%

17,50 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: