Obniżka! STUDIA NAD WYBORAMI: <br>Polska 2005–2006

Autor:
Jacek RACIBORSKI

ISBN: 978-83-7383-316-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 202

Oprawa: miękka

Format: A-5

STUDIA NAD WYBORAMI:
Polska 2005–2006

Książka poświęcona jest wybranym aspektom wyborów parlamentarnych i prezydenckich w 2005 roku oraz wyborów lokalnych w 2006 roku. Składające się na nią studia mają empiryczny i szczegółowy charakter, ale odwołują się także do klasycznych pytań socjologii wyborczej oraz do zjawisk nowych, które ujawniły się w konsekwencji niedawnych zmian instytucjonalnych, zwłaszcza w sferze prawa wyborczego.
Na szczególną uwagę pośród prezentowanych prac zasługuje analiza sposobu działania instytucji blokowania list w wyborach samorządowych, przeprowadzona w kontekście ogólnych rozważań o wpływie reguł wyborów na ich wyniki. Intrygująca jest też odpowiedź na pytanie o powody olbrzymiego sukcesu wyborczego powtórnie kandydujących prezydentów dużych miast.
Ważna w przedstawionej pracy jest szczegółowa analiza społeczno-demograficznych profili elektoratów partii i kandydatów na urząd prezydenta RP oraz próba statystycznego oszacowania wpływu takich zmiennych, jak płeć, wykształcenie czy miejsce zamieszkania na preferencje wyborcze. Do innych stale aktualnych zagadnień należą problem specyfiki zachowań wyborczych mieszkańców dawnej Galicji i frapująca nie tylko teoretyków, lecz także praktyków kwestia politycznych skutków absencji wyborczej.
Książka może zainteresować politologów, socjologów, specjalistów od marketingu politycznego i prawników konstytucjonalistów.

Autorzy tomu:
Jacek Raciborski, Adam Gendźwiłł, Piotr Rutkowski, Jędrzej Ochremiak, Tomasz Gołaś, Kamil Krawczyk, Konrad Sterczyński, Grzegorz Skwierczyński, Michał Miszkowski.

26,66 zł

-14%

31,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 innych produktów w tej samej kategorii: