SŁUŻBA CYWILNA W POLSCE <br>Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne

Autor:
RYDLEWSKI Grzegorz

ISBN: 83-88495-35-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2001

Liczba stron: 260

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

SŁUŻBA CYWILNA W POLSCE
Przegląd rozwiązań na tle doświadczeń innych państw i podstawowe akty prawne

Przepraszamy, nakłąd wyczerpany!
Książka w sposób syntetyczny, kompleksowy i przystępny przedstawia istotę, rodowód i rozwiązania modelowe służby cywilnej w wybranych państwach demokratycznych współczesnego świata, ze szczególnym uwzględnieniem państw Unii Europejskiej. W monografii szczegółowo scharakteryzowano aktualny stan obowiązujących w Polsce regulacji dotyczących zasięgu i organizacji, struktury korpusu, zasad rekrutacji i zatrudnienia, statusu i modelu awansu urzędników oraz zagadnień konfliktu interesu, standardów etycznych w służbie cywilnej. Publikacja zawiera też zbiór aktów prawnych regulujących sprawy służby cywilnej w Polsce. Indeks przedmiotowy pozwala odszukać najważniejsze zagadnienia szczegółowe. Czytelnik znajdzie również w tym opracowaniu informacje o wymaganiach stawianych w trakcie postępowań kwalifikacyjnych kandydatom na urzędników służby cywilnej w roku 2000. Autorem opracowania jest pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego; przy przygotowywaniu tej książki wykorzystał również swoje doświadczenia związane z pracą w administracji rządowej, m.in. w charakterze sekretarza Rady Ministrów i szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oraz z działalnością w Radzie Służby Cywilnej. Publikacja została przygotowana głównie z myślą o przybliżeniu problematyki służby cywilnej pracownikom administracji publicznej, kandydatom do pracy w urzędach administracji publicznej, w tym szczególnie administracji rządowej oraz studentom administracji.
nakład wyczerpany

30 innych produktów w tej samej kategorii: