Obniżka! HERMENEUTYCZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA 2

Autor:
Włodzimierz LORENC

ISBN: 978-83-7383-275-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2008

Liczba stron: 247

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka

Format: A-5

HERMENEUTYCZNE KONCEPCJE CZŁOWIEKA 2

Książka jest kontynuacją obszernej monografii, będącej rekonstrukcją koncepcji człowieka we współczesnej filozofii hermeneutycznej. Tom pierwszy dotyczył inspiracji heideggerowskich (poza Martinem Heideggerem uwzględnione były dokonania m.in. Hansa-Georga Gadamera, Paula Ricoeura, Charlesa Taylora, Richarda Rorty’ego, Gianniego Vattimo, Johna D. Caputo). Niniejszy tom rekonstruuje poglądy na temat człowieka w myśli Wilhelma Diltheya oraz najwybitniejszych przedstawicieli pierwszej i drugiej generacji stworzonej przez niego szkoły filozoficznej. Ukazuje początki nowoczesnej hermeneutyki, jak też jej dalszy rozwój, którego przesłanką są poglądy Heideggera i Diltheya.
Filozofia hermeneutyczna wydobywa znaczenie wspólnoty i tradycji kulturowej dla bycia człowiekiem. Wystrzegając się idealizowania, podkreśla różnorodność sposobów bycia człowiekiem, a przeczy możliwości uniwersalnego rozstrzygania o konkretnych problemach ludzkiego istnienia.

34,20 zł

-10%

38,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: