Obniżka! WYNALAZEK BIOTECHNOLOGICZNY <br>- PRZEDMIOT PATENTU

Autor:
ŻAKOWSKA-HENZLER Helena

ISBN: 83-7383-150-9

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2006

Liczba stron: 396

Uwagi: wydanie pierwsze

Oprawa: miękka, szycie

Format: B-5

WYNALAZEK BIOTECHNOLOGICZNY
- PRZEDMIOT PATENTU

Książka poświęcona jest prawnopatentowej kwalifikacji osiągnięć biotechnologicznych. Autorka podejmuje zagadnienia, które - mimo liczącej już ponad 25 lat historii prawa patentowej ochrony osiągnięć, bazujących m.in. na inżynierii genetycznej, technikach klonowania czy wykorzystaniu komórek macierzystych - wciąż budzą kontrowersje. Przy tym idzie o sprawy podstawowe:
- definicję wynalazku i kryteria jego odróżnienia od odkryć, których patentowanie powszechnie uznawane jest za niedopuszczalne;
- interpretację przesłanek zdolności patentowej wynalazków biotechnologicznych;
- rolę ocen etycznych w postępowaniu patentowym.
Kontrowersje wokół tych kwestii przedstawiono w perspektywie historycznej. Dzięki temu dostrzegamy, że u ich podłoża leżą rozbieżności stanowisk w kwestii celu systemu ochrony patentowej, a także sposobów osiągania założonego celu. Autorka sygnalizuje, że problem nie redukuje się do zagadnień prawa patentowej ochrony w dziedzinie biotechnologii i postuluje wszczęcie debaty nad rolą prawa patentowego w świecie nowych technologii.
Podstawę rozważań stanowi prawo patentowe obowiązujące na terytorium Unii Europejskiej, ale przedstawiono je na tle tendencji obserwowanych w Stanach Zjednoczonych, z uwagi na to, iż regulacje amerykańskie wywierają istotny wpływ na przebieg procesów instytucjonalnego i pozainstytucjonalnego harmonizowania prawa w tej dziedzinie w skali światowej.

46,80 zł

-10%

52,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: