Obniżka! 2018 ARCHIWUM KRYMINOLOGII <br>tom XL <br>Uwaga! Do kupienia także w PDFie

Autor:
rocznik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 586

Uwagi: prof. dr hab. Irena Rzeplińska – redaktor naczelna
periodyk wydawany z Instytutem Nauk Prawnych PAN

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 0066-6890

2018 ARCHIWUM KRYMINOLOGII
tom XL
Uwaga! Do kupienia także w PDFie

SPIS TREŚCI [CONTENTS]

Profesor Zofia Ostrihanska (22.02.1926-24.11.2017), s. 5-10.

Joanna Kabzińska, Michalina Szafrańska: Strach przed przestępczością mieszkańców Krakowa w latach 2014-2016 w świetle wyników badań empirycznych [An Empirical Analysis of Cracow Citizens’ Fear of Crime in 2014-2016], doi 10.7420/AK2018A, s. 11-52;
Ewa Habzda-Siwek: Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w świetle danych ze statystyk kryminalnych Offences Against Life and Health in the Light of Statistical Data], doi 10.7420/AK2018B, s. 53-114;
Paola Cavanna: Labour Exploitation in the Italian Agricultural Sector: “The Way of Production„ [Labour Exploitation in the Italian Agricultural Sector: “The Way of Production„], doi 10.7420/AK2018C, s. 115-152;
Justyna Włodarczyk-Madejska: Współpraca sądu dla nieletnich z instytucjami pomocniczymi w procesie orzekania [Cooperation of Juvenile Courts with Supporting Institutions in the Adjudication Process], doi 10.7420/AK2018D, s. 153-220;
Magdalena Grzyb: Równość płci i przemoc wobec kobiet. Próba wyjaśnienia tzw. paradoksu nordyckiego [Gender Equality and Violence Against Women. Understanding the So-called Nordic Paradox], doi 10.7420/AK2018E, s. 221-262;
Monika Płatek: Zgwałcenie. Gdy termin nabiera nowej treści. Pozorny brak zmian i jego skutki [Rape. When an Old Term Acquires a New Meaning. A Consequence of False Sameness], doi 10.7420/AK2018F, s. 263-326;
Joanna Narodowska: Korelacja pomiędzy agresją wobec zwierząt a agresją wobec ludzi w świetle badań aktowych [The Correlation Between Aggression Towards Animals and Aggression Towards People in the Light of Records Research], doi 10.7420/AK2018G, s. 327-370;
Jadwiga Królikowska: Sędziowski wymiar kary w badaniu prawno-socjologicznym 2012-2014 [Judiciary Sentencing in Legal and Sociological Research in 2012-2014], doi 10.7420/AK2018H, s. 371-400;
Piotr Stępniak: O tzw. dobrych praktykach penitencjarnych. Obraz empiryczny i kilka ogólniejszych refleksji teoretycznych [On the So-called Good Penitentiary Practices. An Empirical Picture and Several More General Theoretical Reflections], doi 10.7420/AK2018I, s. 401-430;
Małgorzata Szwejkowska: W poszukiwaniu skutecznych metod resocjalizacji sprawców pozbawionych wolności na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki [In Search of Effective Methods of Prison Rehabilitation - An Example of the United States], doi 10.7420/AK2018J, s. 431-458;
Anna Jaworska-Wieloch, Olga Sitarz: Prawa osadzonych w praktyce penitencjarnej w świetle ustalonych porządków wewnętrznych jednostek penitencjarnych i ich konfrontacja z orzecznictwem ETPC [Prisoners’ Rights in Penitentiary Practice in the Light of the Internal Orders of Penitentiary Units and ECHR Jurisprudence], doi 10.7420/AK2018K, s. 459-494;
Anna Matczak: Victim-offender Mediation in Poland - The Lay Perspective [Victim-offender Mediation in Poland - The Lay Perspective], doi 10.7420/AK2018L, s. 495-522;
Jan Widacki: Leon Wachholz, zapomniany polski kryminolog [Leon Wachholz: The Forgotten Polish Criminologist], doi 10.7420/AK2018M, s. 523-534;
Anna Szuba-Boroń: Obraz przestępcy w prozie Sergiusza Piaseckiego [The Image of the Criminal in the Prose of Sergiusz Piasecki], doi 10.7420/AK2018N, s. 535-560.

Archives of Criminology. Contents and Summaries, s. 561-586.


Pliki do pobrania:

74,59 zł

-10%

82,87 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: