Obniżka! 2012 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 3 (21) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 105

Uwagi: dr hab. Stanisław Mazur – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2012 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 3 (21)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Spis treści [Contents]
Jan Czekaj: Kryzys strefy euro. Przyczyny, skutki, drogi wyjścia [The Euro zone crisis. Reasons, impacts and solutions], doi: 10.7366/1898352932101, s. 5-26;
Marek Grela: Unia Europejska w okresie zmian. Co z kryzysu wynika dla Polski [he European Union in a time of change. Implications for Poland ], doi: 10.7366/1898352932102, s. 27-43;
Maciej J. Nowak: Bezpośrednie instrumenty zarządzania przestrzenią na szczeblu lokalnym a rozwój gospodarczy jako problem badawczy [Direct spatial development tools at the local level vs. the economic development as a research problem], doi: 10.7366/1898352932103, s. 43-55;
Stella Strzemecka: Działalność profrekwencyjna jako przejaw samoorganizacji społeczeństwa na przykładzie Polski i Czech [Turnout-boosting activities as a sign of self-organization of society in Poland and the Czech Republic], doi: 10.7366/1898352932104, s. 56-65;
Beata Springer: Wybrane instytucje polskiej służby cywilnej na przestrzeni lat 1996-2009. Perspektywa porównawcza [Selected institutions of the Polish civil service in the years 1996-2009. A comparative approach], doi: 10.7366/1898352932105, s. 66-82.
Wywiady [Interviews]
Od nowych kierunków migracji do nowej jakości migracji. Rozmowa dr. Marka Benio z prof. dr. hab. Markiem Okólskim, dyrektorem Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego [From new migration directions to new migration quality. An interview with Professor Marek Okólski, Director of the Centre for Migration Research, University of Warsaw ], s. 83-86.
Wybór tekstów klasycznych [Selection and texts]
Claus Offe: Governance - ”wyraz pusty„ czy naukowy program badawczy? [ Governance: an ‘empty signifier’ or a scientific research programme?], s. 87-102.

17,50 zł

-10%

19,44 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: