Obniżka! 2011 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE <br>nr 2–3 (16–17) <br>UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

Autor:
kwartalnik

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 163

Uwagi: prof. Jerzy Hausner – redaktor naczelny
periodyk wydawany wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie oraz Małopolską Szkołą Administracji Publicznej

Oprawa: miękka

Format: B-5

ISSN: 1898-3529

2011 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
nr 2–3 (16–17)
UWAGA! Do kupienia także w PDFie!

SPIS TREŚCI [Contents]
János Kornai: Centralizacja i kapitalistyczna gospodarka rynkowa; przekł. R. Chrabąszcz [Centralization and the capitalist market economy], s. 5-22;
Piotr Ciżkowicz, Andrzej Rzońca: Skutki ekspansji fiskalnej w warunkach stóp procentowych bliskich zera [The effects of fiscal expansion at the zero lower bound of interest rates], s. 23-44;
Marek Szczepański: Stabilność zatrudnienia w polskiej służbie cywilnej a plany ograniczenia liczebności administracji rządowej [Employment stability in Polish civil service versus plans of reducing the scale of government administration], s. 45-54;
Łukasz Bajak, Sebastian Weber: Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw jako instrument polityki innowacyjnej w Polsce [Support for co-operation between scientific institutions and enterprises as an instrument of Polish innovation policy], s. 55-70;
Dominik Buttler: Znaczenie motywacji społeczników w ekonomicznych badaniach sektora non-profit [The importance of social motivations in economic studies of the non-profit sector], s. 71-80;
Marek Benio: Wpływ elastycznych form zatrudnienia na ryzyko emerytalne [The impast of the flexible forms of employment on pension risk], s. 81-90;
Aleksander Smolar: Demokracja i kryzys [Democracy and crisis], s. 91-122.

Wybór tekstów klasycznych [Selection and texts]
Erik-Hans Klijn, Joop F.M. Koppenjan: Zarządzanie publiczne i sieci powiązań. Podstawy podejścia do rządzenia opartego na teorii sieci, przekł. R. Śmietana [Public management and policy networks. Foundations of a network approach to governance], s. 123-146.
Recenzja [Reviews]
M. Ćwiklicki: Marina Dabic, Vojko Potocan (red.) (2012), Entrepreneurship and Innovation, s. 147-150.
Wywiady [Interviews]
W poszukiwaniu czynników rozwoju małych gmin satelickich, czyli o tym, jak odległość od centrum metropolii wpływa na rozwój gmin Iwanowice i Zielonki [In search of factors contributing to the development of small satellite communes, or how distance from the city centre impacts the development of the communes of Iwanowice and Zielonka]
Rozmowa z wójtem gminy Iwanowice, panem Zbigniewem Grzybem [An interview with the mayor of the commune of Iwanowice, Mr Zbigniew Grzyb], s. 151-154;
Rozmowa z zastępcą wójta gminy Zielonki, panem Arnoldem Kuźniarskim [An interview with the mayor of the commune of Zielonka, Mr Arnold Kuźniarski], s. 155-160.

15,75 zł

-10%

17,50 zł

Dodatkowo oprócz wersji papierowej masz możliwość wykupienia dostępu do rozdziału lub całej publikacji:

30 innych produktów w tej samej kategorii: