Obniżka! OBLICZA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Autor:
Włodzimierz PAŃKÓW
Bolesław ROK
Marta STRUMIŃSKA-KUTRA
Joanna WOŹNICZKO

ISBN: 978-83-7383-463-7

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 349

Uwagi: wydanie pierwsze

OBLICZA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Książka dostępna także w formie elektronicznej, np. na:
http://www.ibuk.pl/fiszka/119376/oblicza-spolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw.html
http://www.zinamon.pl/artykul/Boleslaw-Rok-Joanna-Wozniczko-Marta-Struminska-Kutra-Wlodzimierz-Pankow/Oblicza-spolecznej-odpowiedzialnosci-przedsiebiorstw,FCDA9A69EB

Książkę otwiera omówienie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP) w kontekście zmiany organizacyjnej, jaka nastąpiła w trzech koncernach działających na polskim rynku. Czytelnik znajdzie tu obraz SOP w formie dojrzałej, którą z powodzeniem nazwać można dobrą praktyką. Druga analiza osadza badane zjawisko w kontekście lokalnym, ukazuje kształtowanie się tej instytucji w relacji z interesariuszami zewnętrznymi organizacji. Wreszcie opisujemy SOP w zróżnicowanych krajowych kontekstach instytucjonalnych. Najobszerniejsza, czwarta część publikacji zawiera studia przypadków.
Dzięki zastosowaniu perspektywy instytucjonalnej udało się kompleksowo przedstawić oblicza odpowiedzialności przedsiębiorstw w różnych sferach rzeczywistości społecznej i zwrócić uwagę na elitarność koncepcji SOP, a także przybliżyć zależność jej kształtu od sposobu funkcjonowania instytucji publicznych, relacje między odpowiedzialnymi i nieodpowiedzialnymi działaniami organizacji a instytucjami z jej otoczenia, takimi jak rynek czy regulacje prawne. Co również istotne, zastosowanie tej perspektywy umożliwiło ujęcie SOP w sposób procesualny, który uwidacznia najistotniejsze czynniki zmian.

28,80 zł

-10%

32,00 zł

30 innych produktów w tej samej kategorii: