per page
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany! Książka profesora Jałowieckiego wpisuje się w nurt modnych obecnie na Zachodzie publikacji dotyczących procesów metropolizacji. Autor opisuje to zjawisko na przykładzie Warszawy, Poznania i Trójmiasta, które stają się powoli elementami szerszej ponadnarodowej przestrzeni i przynajmniej niektóre z nich wejdą w przyszłości...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  22,05 zł 24,50 zł -10% In Stock

  Tematem książki są najnowsze tendencje, jakie w końcu XX wieku zarysowały się w amerykańskich procesach urbanizacyjnych. Przeobrażenia te warunkują trzy czynniki: dezindustrializacja, czyli likwidacja nieefektywnych lub przestarzałych zakładów przemysłowych, rozwój sektora high-tech oraz powstanie wielkiego działu wyspecjalizowanych usług produkcyjnych....

  22,05 zł 24,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  PRZEPRASZAMY, NAKŁAD CHWILOWO WYCZERPANY Jest to pierwsza tego rodzaju książka, przedstawiająca w skondensowanej formie 700-letnie dzieje ziemi liwskiej na tle historii Mazowsza. Stanowi ona dobry punkt wyjścia dla osób zainteresowanych poznawaniem dziejów swojej rodziny, miejscowości, parafii. Omawia około 400 miejscowości i 1000 rodzin związanych z...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany Książka podejmuje problem roli szeroko rozumianego regionu w kształtowaniu się zachowań politycznych, w szczególności zachowań wyborczych. Porusza w pierwszym rzędzie teoretyczny aspekt zagadnienia, odwołując się do pojęcia ”kontekstu„ i jego definicji znanych w różnych szkołach naukowych. Praca obejmuje także obszerne...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  40,50 zł 45,00 zł -10% In Stock

  The authors of the articles in the present volume were searching for answer to the following questions: how have the values of Polish society been affected by the transformation processes, and, to what degree are these values similar to the values and attitudes of the European Union citizens? The answer to the first of these questions was made possible...

  40,50 zł 45,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany! ”Dotychczas zarówno niemiecka, jak i polska historiografia postrzegały Mazury niemal wyłącznie jako obiekt swojej narodowej pożądliwości. Ludzi i dzieje tej ziemi albo ‘germanizowano„, albo ‘polonizowano’ - specjalnej ich roli między Niemcami a Polską, mazurskiej tożsamości regionalnej, żadna ze stron sobie nie życzyła i...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  24,30 zł 27,00 zł -10% In Stock

  Książka Mikołaja Herbsta dostarcza wiedzy niezwykle pomocnej dla tych wszystkich, którzy analizują zmiany zachodzące współcześnie w polskiej gospodarce. Czytelnik zapoznaje się z problemem cyklu koniunktury oraz ilościowymi i jakościowymi wskaźnikami koniunktury, a także metodami ich budowania. Na przykładzie obszaru metropolitarnego Warszawy...

  24,30 zł 27,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  27,00 zł 30,00 zł -10% In Stock

  Książka przedstawia w wielu aspektach (m.in. historycznym, prawnym i statystycznym) wyjazdy zarobkowe Polaków do pracy w rolnictwie niemieckim. Zawiera także przegląd badań przeprowadzonych przez innych autorów. Autorka prowadziła badania empiryczne na grupie 240 pracowników sezonowych w latach 1999-2000, ukierunkowane na analizę kosztów i korzyści w...

  27,00 zł 30,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  24,30 zł 27,00 zł -10% In Stock

  Książka koncentruje się na problemie instytucjonalizacji stosunków pracy w Polsce. Autorzy wieloaspektowo omawiają funkcjonowanie związków zawodowych, a także zjawiska wskazujące na kryzys ruchu zawodowego w Polsce i w świecie. Sporo miejsca poświęcono też działalności stowarzyszeń pracodaw-ców i w tym kontekście zagadnieniu lobbingu. Zawarte w książce...

  24,30 zł 27,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, brak na półce. Ogólnoświatowa konkurencja o inwestycje powoduje, iż to korporacje transnarodowe są w pozycji uprzywilejowanej względem większości regionów i gmin. To firmy wybierają najatrakcyjniejsze miejsca spośród wielu ofert. Można zarazem wskazać obszary, które są szczególnie ważne z punktu widzenia korporacji. Są to duże ośrodki...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  25,65 zł 28,50 zł -10% In Stock

  Autorzy analizują uwarunkowania lokalnego rozwoju ekonomicznego. Ukazują znaczącą rolę czynników politycznych i społecznych. Wspierają się na interesującym materiale empirycznym. Opisują zastosowanie metody stymulacji rozwoju bazującej na wzajemnych oddziaływaniach przywództwa politycznego i lokalnych aktorów ekonomicznych (metoda CULCI). Przedstawiają...

  25,65 zł 28,50 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany Out of stock

  PRZEPRASZAMY, NAKŁAD WYCZERPANYJanusz T. Hryniewicz w książce analizuje polityczne przemiany Europy od średniowiecza do państwa umowy społecznej, pokazując w jaki sposób totalizm średniowiecza, polegający na jednolitości władzy religijnej i politycznej oraz wszechwładnej dominacji kolektywów rodowych i sąsiedzkich nad jednostką, ulegał destrukcji w...

  nakład wyczerpany
Showing 145 - 156 of 178 items