per page
 • Quick view
  42,30 zł 47,00 zł -10% In Stock

  Książka jest efektem dużego programu badawczego mającego na celu opracowanie wszechstronnego obrazu zróżnicowań społecznych współczesnej Warszawy. Wyniki badań grupy uczonych, skupionych wokół Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, dają przede wszystkim doskonały wgląd w naturę najnowszych przekształceń społecznych i gospodarczych...

  42,30 zł 47,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  23,40 zł 26,00 zł -10% In Stock

  Celem publikacji jest przybliżenie Czytelnikowi wiedzy na temat konsekwencji wprowadzenia gospodarki informacyjnej dla rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów opóźnionych gospodarczo. W części empirycznej przedstawiono przejawy gospodarki informacyjnej w województwie podlaskim w sferach nauki i...

  23,40 zł 26,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład wyczerpany! Książka prezentuje spojrzenie na zagadnienie bezrobocia i rynku pracy od strony mikroekonomicznej i lokalnej. To wyróżnia ją na tle większości opracowań dotyczących problematyki bezrobocia. Jest efektem prac badawczych prowadzonych na terenie gmin i powiatów zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym i...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, chwilowo brak na półce Książka jest odpowiedzią na niski poziom debaty publicznej na temat Śląska i Ślązaków oraz wiedzy o tym regionie kraju. Jest to praca, która oświetla wywołany przez Ruch Autonomii Śląska i gorąco dyskutowany problem ”narodowości śląskiej„, związany z próbą rejestracji Związku Ludności Narodowości Śląskiej. Autorzy -...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  63,00 zł 70,00 zł -10% In Stock

  Książka jest analitycznym studium procesów innowacji w małych przedsiębiorstwach oraz roli tych przedsiębiorstw w dynamizowaniu rozwoju lokalnego. Empiryczną podstawę pracy tworzą wyniki badań przeprowadzonych w 7 krajach (Belgia, Francja, Irlandia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy). Autorzy przedstawiają modele opisujące zdolność małych firm...

  63,00 zł 70,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, brak na półce. Książka przedstawia procesy metropolizacji zachodzące we współczesnej gospodarce informacyjnej. Ich najistotniejszym przejawem jest powstawanie sieci wielkich miast - ośrodków koordynacji, zarządzania i działalności innowacyjnej w skali globalnej. Prowadzi to do ”odrywania się„ metropolii od zaplecza regionalnego, którego...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  PRZEPRASZAMY NAKŁAD WYCZERPANY Wraz z formalnym przystąpieniem Polski i dziewięciu innych krajów do Unii Europejskiej istotnie zmieniają się warunki instytucjonalne dotyczące swobodnego przepływu ludzi. Zmiany zachowań migracyjnych nie mają jednak skokowego charakteru. Polacy od dawna są już obecni na rynkach pracy ”starych„ członków UE, podejmując tak...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  35,10 zł 39,00 zł -10% In Stock

  Książka przedstawia wyniki kompleksowej ewaluacji ex post, przeprowadzonej dla działań finansowanych z budżetów czterech pierwszych lat Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Niemcy 1994-1999. Ocen dokonywano w terenie - na pograniczu polsko-niemieckim, analizowano także działania podjęte w instytucji zarządzającej całym programem. Dążeniem...

  35,10 zł 39,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  PRZEPRASZAMY, NAKŁAD WYCZERPANY! Dwudziestu czterech autorów tej książki(Jerzy Białas, Andrzej Baranowski, Krzysztof Czekaj, Małgorzata Dymnicka, Krzysztof Frysztacki, Jacek Gądecki, Robert Geisler, Marian Golka, Bohdan Jałowiecki, Ewa Kaltenberg-Kwiatkowska, Anna Karwińska, Daniel Kolibowski, Kazimierz Krzysztofek, Piotr Lorens, Andrzej Majer, Lesław...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  27,90 zł 31,00 zł -10% In Stock

  Od kilkunastu lat monitoruje się rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Stosowane wskaźniki informują o tym, że na pograniczu zachodnim zadania rozwojowe rozwiązywane są relatywnie lepiej niż na pograniczu wschodnim. Podstawowy mechanizm odnajdywania się w nowych ramach i okolicznościach życia zależny jest od tożsamości społecznej mieszkańców. Przemiany...

  27,90 zł 31,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  25,20 zł 28,00 zł -10% In Stock

  Niniejsza publikacja obejmuje całość materiałów konferencji zorganizowanej przez France-Pologne pour l’Europe na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w dniach 24-26 września 2004 r. Tym razem na przestrzeń dialogu została wybrana Wspólna Polityka Rolna przede wszystkim dlatego, że chodzi tu o najstarszą politykę wspólnotową o...

  25,20 zł 28,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  28,80 zł 32,00 zł -10% In Stock

  Polish membership in the European Union and the conversion of Polish-Ukrainian and Polish-Belarusian border into EU’s external border, has undoubtedly influenced the relations and co-operation in the trans-border region. Therefore, it was important to analyse both the scale and the scope of these changes, as well as the new role of different actors in...

  28,80 zł 32,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 157 - 168 of 178 items