Obniżka! Wietnam

Autor:
Karolina Dębska

ISBN: 978-83-67450-12-6

Miejsce wydania: Warszawa

Rok wydania: 2023

Liczba stron: 686

Oprawa: miękka

Format: B5

Polskie tłumaczki literackie XIX wieku

Noblistka uczy nas, że „tłumacze codziennie ratują świat': ,,stanowią bowiem elementy składowe czegoś w rodzaju przewodzącej tkanki nerwowej''. która umożliwia komunikację międzyludzką. Jednak o samych tłumaczach wiemy bardzo niewiele, a już tłumacze wieków wcześniejszych, którzy przez stulecia wzbogacali polską literaturę o utwory autorów zagranicznych, są dla nas światem całkowicie nieznanym.

 

Uważam, że monografia Karoliny Dębskiej jest w polskim przekładoznawstwie pozycją bardzo wartościową, godną publikacji i rozpowszechnienia w dobie zwrotów, jakie przechodzi nasza dyscyplina. Jest świadectwem rzetelnego warsztatu naukowego, orientacji w rozmaitych nurtach i paradygmatach, a także w metodologiach badawczych, często mało znanych lub niedocenianych. Książka Karoliny Dębskiej wydobywa je na światło dzienne i ukazuje, że to, co zapomniane lub słabo znane (np. z racji swojej hermetyczności lub stopnia skomplikowania) jest bardzo przydatne i wciąż funkcjonuje w analizach takich jak ta podjęta w pracy. Przywracanie pamięci o dawnych tłumaczkach stało się także możliwe dzięki przypomnieniu metodologii Kitty van Leuven-Zwart, która zostaje tu z powodzeniem zastosowana.

z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Tryuk, Uniwersytet Warszawski

Monografia Karoliny Dębskiej to imponujące rozmachem i przeprowadzone z żelazną dyscypliną studium poświęcone dziewiętnastowiecznym polskim tłumaczkom literackim, sytuujące się na styku czterech nurtów nowoczesnego przekładoznawstwa: badań nad tłumaczem, feministycznych badań nad przekładem, historii tłumaczenia i socjologii tłumaczenia. Posługując się złożonym instrumentarium, Autorka nie tylko „odzyskuje" imiona i nazwiska ponad dwustu kobiet zajmujących się sztuką przekładu literackiego w XIX wieku, ale też podejmuje udaną próbę pokazania złożonych mechanizmów społecznych, które kształtowały ich role. Badając pochodzenie, wykształcenie i aktywności tłumaczek, rekonstruuje ich habitusy społeczne, a analizując decyzje, dotyczące doboru tekstów, autorów, gatunków i języków, stosowanych technik i strategii tłumaczeniowych, a także opinie na temat tłumaczenia i motywacje podjęcia pracy przekładowej, odtwarza ich habitusy translatorskie i pozycję w ówczesnym polu literackim.

z recenzji dr hab. Natalii Paprockiej, prof. UWr

 

Dr Karolina Dębska jest pracownicą Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentką ILS UW oraz Wydziału Polonistyki UW. Zajmuje się badaniem przekładu pisemnego, wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się w szczególności zagadnienia historii i socjologii przekładu. Jest autorką monografii Tekst polifoniczny jako przedmiot tłumaczenia literackiego (2012) oraz serii artykułów dotyczących tłumaczek polskich XVII i XVIII wieku, a także dziewiętnastowiecznych tłumaczek nieliterackich. Jest sekretarzem redakcji czasopisma Między Oryginałem a Przekładem (od 2011 roku).

Pliki do pobrania:

65,36 zł

-14%

76,00 zł

klikając
w koszyk
zyskujesz
rabat

30 innych produktów w tej samej kategorii: