per page
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, brak na półce! książka dostępna w wersji elektronicznej na http://www.ibuk.pl/fiszka.php?id=1253 http://www.publio.pl/wspolczesne-spoleczenstwo-polskie,p48789.html Głównym adresatem książki są studenci socjologii i pokrewnych dyscyplin, a także wszyscy inni zainteresowani zmianami zachodzącymi w naszym społeczeństwie w ostatnich kilkunastu...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  37,80 zł 42,00 zł -10% In Stock

  Od momentu utworzenia Rada Europy wprowadza system prawny wspólny dla państw europejskich, oparty na demokracji, praworządności i prawach człowieka. Jej dorobek normatywny pomógł członkom w pokonywaniu problemów związanych ze zmianami społecznymi i upowszechnił się na całym kontynencie dzięki bezprecedensowemu poszerzeniu zasięgu organizacji po 1989 roku....

  37,80 zł 42,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  22,50 zł 25,00 zł -10% In Stock

  Profesor Edward Haliżak, autor 8. zeszytu serii Żurawia Papers, analizuje dychotomię w procesach regionalizmu na obszarze Azji i Pacyfiku. Próbuje udzielić odpowiedzi na ważkie pytania badawcze: - na ile współpraca wschodnioazjatycka wpisuje się w kooperację ogólnoregionalną w wymiarze całego regionu Azji i Pacyfiku; - jak trwała jest to tendencja...

  22,50 zł 25,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  nakład wyczerpany In Stock

  Przepraszamy, nakład chwilowo wyczerpany Książka jest antologią wybitnych tekstów światowej literatury socjologicznej. Czytelnik znajdzie w niej prace lub fragmenty prac autorów powszechnie znanych w naukach społecznych, takich jak: Bauman, Blau, Blumer, Bourdieu, Coleman, Giddens, Goffman, Habermas, Homans, Levi-Strauss, Merton, Offe, Parsons, Ricoeur,...

  nakład wyczerpany
 • Quick view
  72,00 zł 80,00 zł -10% In Stock

  Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego Wielki zbiór opublikowany z okazji 30. rocznicy powstania Instytutu Stosunków Międzynarodowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Autorami są pracownicy naukowi ISM. Układ książki został tak pomyślany, aby był zgodny...

  72,00 zł 80,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  40,50 zł 45,00 zł -10% In Stock

  Książka powstałą z inspiracji współpracowników Profesora. Jest hołdem oraz głębokim ukłonem złożonym Mistrzowi i Przyjacielowi przez grono uczniów, kolegów i przyjaciół zaproszonych do wspólnej przygody naukowej. Zawartość tomu:Szkic biograficzny Profesora Józefa Kozieleckiego; Nota redakcyjna Część 1: Człowiek jako istota racjonalna Józef Kozielecki:...

  40,50 zł 45,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  26,10 zł 29,00 zł -10% In Stock

  Rozprawy zebrane w tejże książce łączy pojęcie metafilozofia, próba jego interpretacji w nawiązaniu do kartezjanizmu odczytywanego poprzez prymat dubito, jak w Medytacjach kartezjańskich Husserla. Matafilozofia potraktowana jest tu jako filozofia filozofii. Autorzy stosują zarysowaną tak koncepcję metafilozofii, badając relacje między filozofią a...

  26,10 zł 29,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  25,20 zł 28,00 zł -10% Out of stock

  Nauczanie psychologii w ogóle, a psychologii osobowości w szczególności, stanowi zadanie ważne i odpowiedzialne zarazem. Nie można sobie bowiem wyobrazić skutecznie pomagającego psychologa, który nie znałby teorii osobowości. Jednak znajomość teorii osobowości nie polega na jej pamięciowym opanowaniu czy choćby na umiejętności podania i zdefiniowania jej...

  25,20 zł 28,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  23,40 zł 26,00 zł -10% In Stock

  Zamieszczone w niniejszym tomie teksty nie mają charakteru naukowego ani typowo publicystycznego. Zakwalifikować je chyba należy do nadzwyczaj pojemnej kategorii eseju lub szkicu. Połowa z nich dotyczy spraw i problemów specyficznie polskich, pozostałe traktują o zagadnieniach wystarczająco kontrowersyjnych, by poświęcić im nieco uwagi. Spis treści...

  23,40 zł 26,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  27,90 zł 31,00 zł -10% In Stock

  Psychoterapia krótkoterminowa rozwija się w obrębie różnych nurtów teoretycznych od lat 60. ubiegłego wieku. Upowszechnianiu się krótkich form psychoterapii o potwierdzonej empirycznie skuteczności sprzyjają ograniczone zasoby personelu i środków publicznej służby zdrowia oraz presja ekonomiczna instytucji finansujących psychoterapię. Zainteresowanie...

  27,90 zł 31,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  33,30 zł 37,00 zł -10% In Stock

  Książka dostępna także w wersji elektronicznej: http://www.ibuk.pl/fiszka/41801/szwajcarska-polityka-bezpieczenstwa.html http://www.zinamon.pl/artykul/Dariusz-Poplawski/Szwajcarska-polityka-bezpieczenstwa,D7C24A18EB http://www.publio.pl/szwajcarska-polityka-bezpieczenstwa-dariusz-poplawski,p65053.html Szwajcaria to wręcz symbol polityki neutralności,...

  33,30 zł 37,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
 • Quick view
  36,90 zł 41,00 zł -10% In Stock

  Contents: Stanisław Parzymies: Introduction; Christoph Strohal: Address by Ambassador, Director of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR); Krzysztof Drzewicki: The OSCE High Commissioner on National Minorities - Confronting Traditional and Emerging Challenges Part I. MINORITY ISSUE IN THE OSCE AREA Chapter I. MINORITY ISSUE...

  36,90 zł 41,00 zł -10%
  7
  Reduced price!
Showing 913 - 924 of 951 items