T. 11: KONSTRUOWANIE I EWALUACJA PROJEKTÓW <br>Poprawa funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności i ich środowisk

Author:
Karolina APPELT
Sławomir JABŁOŃSKI
Błażej SMYKOWSKI
Julita WOJCIECHOWSKA
Beata ZIÓŁKOWSKA

ISBN: 978-83-7383-430-9

Place of publication: Warszawa

Year of publication: 2010

Number of pages: 167

Format: B-5

T. 11: KONSTRUOWANIE I EWALUACJA PROJEKTÓW
Poprawa funkcjonowania osób z ograniczeniami sprawności i ich środowisk

KSIĄŻKA DOSTĘPNA W FORMACIE PDF ZA DARMO (link na dole strony)!
Seria Aktywność Zawodowa Osób z Ograniczeniami Sprawności to 13 tomów prezentujących wyniki badań przeprowadzonych w ramach systemowego projektu badawczego ”Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych„.
Celem projektu było opracowanie rekomendacji dla ogólnokrajowej strategii na rzecz zwiększenia aktywności społeczno-zawodowej osób z ograniczeniami sprawności, szczególnie z rzadko występującymi oraz sprzężonymi (złożonymi). Badania przeprowadzono w 2009 roku w dwóch etapach. Etap I został zrealizowany przez Zespół Badawczy SWPS w Warszawie, etap II przez Instytut Badania Rynku i Opinii Millward Brown SMG/KRC.
W etapie I zbadano ponad 2 tys. osób. Analizowano różne obszary funkcjonowania dorosłych osób niepełnosprawnych, m.in. podleganie działaniu stereotypów społecznych, spostrzeganie swojego życia, orientacja temporalna, tożsamość i poczucie dorosłości, etapy radzenia sobie z utratą sprawności, funkcjonowanie w społecznościach lokalnych i wirtualnych, samoakceptacja, jakość życia, partycypacja społeczna i obywatelska, komunikacja i funkcjonowanie w grupie, poczucie więzi, planowanie swego życia. W etapie II pomiarem objęto grupę 100 tys. osób niepełnosprawnych z różnymi ograniczeniami sprawności. W badaniach kwestionariuszowych pytano o sytuację gospodarstwa domowego, ograniczenia sprawności i ich przyczyny, sytuację rodzinną, wykształcenie i aktywność zawodową oraz potrzeby i rodzaj otrzymywanego wsparcia. Wszystkie tomy w serii kończą się rekomendacjami dotyczącymi warunków koniecznych dla (1) pełniejszej integracji społecznej osób z ograniczeniami sprawności w ich środowisku życia i (2) skuteczniejszej aktywizacji zawodowej, przede wszystkim na otwartym rynku pracy.

Błażej Smykowski
dr psychologii; współorganizator i autor programu w ramach specjalności ”psychologia edukacji„ i ”animacja społeczności lokalnych„ w Instytucie Psychologii UAM; interesuje się społeczno-kulturowymi uwarunkowaniami rozwoju człowieka.
Karolina Appelt
dr psychologii; bada psychologię rozwoju we wczesnym dzieciństwie oraz psychospołeczne uwarunkowania procesu edukacji; pracowała jako psycholog w szkole integracyjnej.
Sławomir Jabłoński
dr psychologii; interesuje się mózgowymi podstawami rozwoju psychicznego, neuropsychologią oraz wspieraniem rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; autor baterii narzędzi do diagnozy gotowości i umiejętności czytaniau dzieci.
Julita Wojciechowska
dr psychologii; zajmuje się psychopatologią rozwoju dzieci i młodzieży; autorka książek Powiem ci, skąd się biorą dzieci. Trudne rozmowy z dzieckiem oraz Jak być sobą wśród kolegów? Trudne rozmowy z nastolatkiem (2008).
Beata Ziółkowska
dr psychologii; interesuje się psychoprofilaktyką dzieci i młodzieży; autorka i współautorka sześciu książek na temat zaburzeń łaknienia, m.in. Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych (2009).
Autorzy są adiunktami w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu, członkami zespołu prowadzącego od kilku lat zajęcia z zakresu zdrowia publicznego.
Projektowanie swojego środowiska życia to nie tylko opanowanie umiejętności technicznych, lecz także uświadomienie sobie sensu własnych działań. Oznacza to kształtowanie postawy aktywnego uczestnika życia społecznego, świadomego i odpowiedzialnego za swoje działania. Umiejęt-ność projektowania to kompetencja ogólna, najważniejsza, pozwalająca umocnić swoją podmiotowość, a także urzeczywistnić ideę solidarności z tymi, których los pozbawił możliwości autonomicznego działania.
W książce przedstawiamy zasady projektowania skierowanego do osób niepełnosprawnych, metodykę nauczania projektowania, problemy ewaluacji jakości procesu projektowania i jego efektów oraz pisania i realizacji projektu.
To książka bardzo potrzebna polskim czytelnikom, zwłaszcza zajmującym się projektowaniem zmian. Trafnie odniesiono w niej ogólne zasady i procesy projektowania do potrzeb szczególnej grupy beneficjentów. Daje dobre podstawy dla tworzenia projektów działań na rzecz poprawy jakości życia osób z ograniczoną sprawnością.
prof. dr hab. Helena Sęk
Autorzy w sposób niezwykle wartościowy poznawczo i praktycznie mówią o tym, jak osiągać kompetencje społeczne, brać na siebie odpowiedzialność za losy innych, a także uświadamiają, jak ważne jest godzenie efektywności w realizacji swoich zamiarów z etycznością. To rzadki na polskim rynku wydawniczym przypadek książki, która jest pewnego rodzaju poradnikiem koncentrującym uwagę czytelnika na wewnętrznych procesach i stanach związanych z projektowaniem, a także na barierach utrudniających zdobycie zaufania tych, którym się pomaga.
prof. dr hab. Zbigniew Woźniak

Download:
nakład wyczerpany

30 other products in the same category: